SIDA HELPLINE 0800 800 033

„Investestește în tine- Proiect de integrare socio-profesională pentru persoanele vulnerabilitate socială multiplă”

Descriere proiect


Obiectivul proiectului este cresterea capacitatii de integrare profesionala a persoanelor cu vulnerabilitate sociala multipla, iar obiectivele specifice sunt:

  • Dezvoltarea abilitatilor de integrare sociala si profesionala pentru 200 de persoane cu vulnerabilitate sociala multipla din sectorul 3 al municipiului Bucuresti;
  • Reducerea discriminarii fata de persoanele vulnerabile social prin campanii de informare si sensibilizare.

Activitati proiect


Proiectul are in vedere acordarea de servicii de integrare profesionala individualizate, adaptate nevoilor reale ale unui grup-tinta afectat puternic de somaj, acces limitat la servicii medicale si sociale si care se confrunta cu lipsa actelor de identitate, lipsa locuintei, dependent de substante.

In cadrul proiectului beneficiarii pot primi consiliere pentru sanatate, asistenta sociala, psihologica si juridica pentru gestionarea conditiilor socio-economice si pentru sprijinirea accesului la formare profesionala si la un loc de munca. De asemenea, beneficiarii pot opta pentru un curs de calificare sau un curs de instruire acces pe piata muncii, pe parcursul caruia, vor putea primi si o subventie lunara pentru a se asigura conditiile economice necesare participarii la curs.

Grup tinta


200 de persoane care se afla in situatii de vulnerabilitate multipla: persoane afectate de boli care le afectează viata socio-profesionala si persoane de etnie roma, care, in acelasi timp, se afla si in alte situatii de vulnerabilitate cum sunt saracia, implicarea in prostitutie, consumul de droguri sau lipsa unui adapost. O atentie speciala este acordata femeilor aflate în situatii de vulnerabilitate multipla.

Perioada de implementare


decembrie 2014 – noiembrie 2015

Parteneriat Proiect


Finantator


Proiectul este co-finantat in cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.