mai 2016 – ARAS

Lună: mai 2016

Numele Proiectului: TRATAMENT PENTRU TOȚI, ACUM!
Perioada de implementare: 1 aprilie 2015 – 31 decembrie 2017
Finantațor: Fondul Global de Luptă Împotriva SIDA, Tuberculozei și Malariei
Primitor Principal: Fundația Romanian Angel Appeal
Parteneri: ARAS (coordonare), ALIAT, Fundația PARADA
Buget: 957 626 euro

Descriere: –        Scurtă justificare:Prezentare proiect pentru site Tratament pentru toti acum! Consumatorii de droguri injectabile din România, concentrați în Municipiul București și județul Ilfov, sunt tot mai mult afectați de infecția cu HIV (numărul de consumatori diagnosticați a crescut de la 8 persoane în 2008 la 260 de persoane în 2013), iar proporția acestora în numărul de persoane nou diagnosticate a crescut de la 3 % în 2010 la 30 % în 2013. Conform statisticilor Comisiei Naționale de Luptă Anti-SIDA (iunie 2014), una din cinci persoane consumatoare de droguri care au fost diagnosticate cu infecție HIV în primele 6 luni ale anului 2014 avea co-infecția cu TB (a doua co-infecție ca frecvență, după hepatita C)[1]. Un studiu (2012) realizat de Fundația RAA în cadrul proiectului TUBIDU arată faptul că numai 36 % dintre consumatorii de droguri cuprinși în eșantionul cercetării accesau servicii de îngrijire medicală în domeniul TB, în situația în care avuseseră simptome relevante pentru infecția TB[2]. Revizuirea implementării Strategiei Naționale în domeniul TB [3] a evidențiat limitările existente în screeningul, diagnosticarea precoce și tratamentul persoanelor din grupuri la risc, precum și în activitățile de educație și prevenire în rândul acestor grupuri și al comunităților defavorizate.

–        Scop și Obiective

Scopul proiectului este să contribuie la reducerea incidenței TBC și a mortalității din această cauzăîn rândul CDI (București și Ilfov) prin intervenții țintite care includ prevenirea, referirea/însoțirea la servicii de diagnosticare, tratament și îngrijire și la servicii de suport pentru aderența la tratamentul pentru TBC.

Obiectivele proiectului:

 1. Creșterea nivelului de informare în rândul CDI din București și Ilfov cu privire la TBC, HIV, hepatită B și C;
 2. Creșterea disponibilității materialelor necesare pentru prevenirea HIV/hepatitelor virale B și C (seringi, prezervative) și a motivației CDI să utilizeze aceste materiale pentru a reduce riscul de infectare;
 3. Creșterea accesului CDI la servicii sociale și medicale cu scopul reducerii vulnerabilității medico-sociale (îngrijire primară, îngrijirea specializată pentru boli infecțioase, TARV, dacă este nevoie);
 4. Creșterea accesului CDI la diagnosticarea, tratamentul și îngrijirea pentru TBC;
 5. Creșterea aderenței CDI diagnosticați cu TBC la tratament și la supravegherea cazului;
 6. Creșterea implicării comunității în managementul controlului prevenirii TBC, prin implicarea educatorilor între egali în activități de prevenire a TBC și în sprijinirea aderenței la tratament;
 7. Îmbunătățirea/aducerea la zi a competențelor personalului care lucreazăîn reducerea riscurilor în ONG-urile care oferă astfel de servicii CDI, prin formarea lor în direcția oferirii de servicii de prevenire și asistență pentru TBC;
 8. Îmbunătățirea cooperării dintre rețeaua TBC (servicii de sănătate) și serviciile de reducere a riscurilor oferite de ONG-uri pentru CDI.

Grupul țintă al proiectului: 2500 CDI din București și județul Ilfov

–        Activitățile principale:

ACTIVITATEA 1 – Activități de prevenire a HIV, HVC, HVB, TBC, inclusiv reducerea riscurilor (ob. 1-3), include:

1.1.     Informarea, educarea și consilierea CDI pentru prevenirea HIV, HCV, HBV și TBC;
1.2.    Activități de reducere a riscurilor implementate în drop-in și în outreach (unități mobile), incluzând: schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HBV, HCV, distribuirea de prezervative, îngrijirea rănilor provocate de injectare și a abceselor, vaccinare pentru hepatita A și B;
1.3.    Informare, referire și însoțire la servicii medicale și sociale specializate. Activitate implementată de ARAS și ALIAT (un centru de reducere a riscurilor și două echipe mobile)

ACTIVITATEA 2 – Depistarea activă a cazurilor de TBC în rândul beneficiarilor serviciilor de reduce a riscurilor și referirea lor la unități medicale specializate, prin centrul drop-in și unitățile mobile

CDI care beneficiază de servicii de reducere a riscurilor și beneficiarii serviciilor de la ARAS OST ARENA vor fi “testați” (screened) în mod regulat pentru TBC la fiecare contact. Screening-ul pentru TBC va căuta prezența tuturor celor patru simptome de mai jos:

 • Tuse prezentă
 • Febră
 • Scădere în greutate
 • Transpirații nocturne

Prezența unuia sau a mai multora simptome dintre cele de mai sus, care implică aplicarea procedurii de diagnostic pentru TBC ca pentru o persoană care este suspectă de TBC, va fi urmată de referire sau de însoțire în rețeaua medicală de îngrijire pentru TBC, pentru diagnosticare și tratament. Activitate implementată de ARAS, ALIAT, PARADA

ACTIVITATEA 3 – Oferirea unui pachet de servicii de sprijin pentru aderența la tratamentul TBC

Consumatorii de droguri diagnosticați cu TBC vor primi, în cadrul proiectului, un pachet de servicii de sprijin pentru aderența la tratament: DOT (Terapia sub Directă Observație), consilierea pentru aderențăși consilierea psihologică, consilierea între egali, recompensele pentru pacienții cu TBC evaluați ca având risc crescut de non-aderență. Echipa mobilă de acompaniere a Fundației Parada va vizita pacienții cu TBC în comunitate și va asigura tratamentul sub directă observație , va asigura consilierea pentru aderență și va distribui recompensele pentru realizarea corectă a tratamentului de către pacienți. Oferirea tratamentului anti-TBC în centrul de tratament substitutiv (OST) al ARAS, ARENA, va contribui, de asemenea, la creșterea aderenței CDI care utilizează acest tip de servicii la tratamentul pentru infecția TBC. Activitate implementată de ARAS (Centrul de tratament substitutiv ARENA), Fundația PARADA

ACTIVITATEA 4 – Selectarea educatorilor între egali, formarea și implicarea lor

25 de educatori între egali vor fi selectați din rândul beneficiarilor serviciilor de reducere a riscurilor, vor fi instruiți și integrați în echipele ARAS, ALIAT și Parada și implicați în  aducerea la servicii a CDI care nu  accesează serviciile de reducere a riscurilor, serviciile sociale sau medicale. De asemenea, ei vor oferi informații corecte despre HIV, TB, diagnostic și tratament și vor contribui la  contracararea părerilor greșite referitoare la consumul de droguri și căile de transmitere a bolilor infecțioase (cum ar fi “HIV se transmite prin etnobotanice, iar HCV prin heroină, TBC este o complicație a pneumoniei”). Activitate implementată de ARAS (instruire) și ALIAT, Fundația Parada

ACTIVITATEA 5 – Formarea echipei multidisciplinare a ONG-urilor care lucrează în domeniu.

Șase ateliere de câte două zile vor familiariza echipele multidisciplinare cu temele referitoare la prevenirea TBC și controlul infecției: TBC (TBC activ, infecție latentă cu TBC (LTBI), transmitere și factori de risc, TBC-multirezistentă, TBC și HIV, TBC și consumul de droguri, teste și proceduri de diagnostic; simptomele TBC (mono- și co-infecție), diferite metode de testare a LTBI și diagnosticarea TBC activ, descoperirea cazurilor prin metode mai agresive, principii generale de tratament și îngrijire. Activitate implementata de ARAS cu participarea echipelor de lucru  – ALIAT, Fundația PARADA

ACTIVITATEA 6 – Întâlnire de lucru pentru îmbunătățirea coordonării serviciilor de sănătate dintre rețeaua TBC și ONG-urile partenere care lucrează cu CDI

În cadrul unei întâlniri a medicilor din rețeaua TB cu echipele multidisciplinare implicate în lucrul cu consumatorii de droguri injectabile, se va agrea un  mecanism de referiri & însoțire și coordonare între cele două părți, în scopul asigurării accesului la diagnostic și tratament. Activitate implementată de ARAS cu participarea echipelor de lucru  – ALIAT, Fundația PARADA

ACTIVITATEA 7 – Managementul proiectului, monitorizare, evaluare și raportare

Managementul proiectului va include coordonarea organizațiilor partenere, managementul resurselor umane, achizițiile, respectarea calendarului de implementare, monitorizarea și raportarea activităților din proiect, coordonarea cu programul „TB-NFM”.

–        Rezultate preconizate

 • Nr. de CDI care vor primi informare, educare și consiliere pentru prevenirea HIV, HCV, HVB și TBC: 2500
 • Nr. de CDI care vor primi servicii de reducere a riscurilor: schimb de seringi, testare rapidă pentru HIV, HVB, HCV, distribuire de prezervative: 2500
 • Nr. de seringi care vor fi distribuite către CDI: 1.350.000
 • Nr. de CDI care vor fi testați pentru HIV, HVB, HCV: 500 Nr. de CDI care vor fi vaccinați pentru hepatită A și B: 250
 • Nr. de CDI care vor fi însoțiți la servicii medicale și sociale: 500
 • Nr. de  CDI care vor fi testați pentru TBC în cadrul serviciilor de reducere a riscurilor și referiți către rețeaua medicală TBC pentru diagnostic: 2500
 • Nr. de CDI care vor fi însoțiți în rețeaua medicală TBC pentru diagnostic: 500
 • Nr. de CDI care vor  primi pachetul de servicii de suport pentru aderență: 250
 • Nr. de CDI selectați, formați și implicați în educația între egali, acces și sprijin: 25
 • Nr. de ateliere organizate pentru formarea educatorilor între egali: 3
 • Nr. de persoane  (membri ai echipelor multidiciplinare) instruite  în  domeniul TB: 20
 • Nr. de ateliere de formare pentru membrii echipelor multidisciplinare care lucrează cu CDI: 6
Meniu
Sari la conținut