Anunţ achiziţii de servicii organizare evenimente

ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA cu sediul în Bd. Gării Obor, nr. 23, sector 2, Bucureşti, Cod Fiscal 5466592, înregistrată la Judecătoria Sector 2 sub nr. PJ 10/1992, vă invită să depuneţi ofertele dumneavoastră pentru următoarele bunuri si servicii ce urmează să fie achiziţionate în cadrul proiectului  « SMIS – 110527 / Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin formularea de politici publice alternative de catre societatea civila ».

 • „ servicii organizare evenimente ” – cod cpv 79951000-5

Termenul limită de primire a ofertelor: 04.01.2019 ora 14.00

Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic.

Documentaţia tehnică se gaseste la sectiunea achiziţii pe www.arasnet.ro şi pe adresa www.fonduri-ue.ro sectiunea achizitii.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi achizitorul:
Date de contact: Eroii Sanitari nr. 49, Sector 5, Bucuresti
Tel/fax: +4021/2108251, Mobil +40740100732
E-mail: dragos.marcu@arasnet.ro
Persoană de contact: Dragoş Marcu.

Fişă de date achiziţii cazare şi masă
Clarificare 1
Clarificare 2

”Responsabilitate pentru sănătate”, un proiect dedicat tinerilor din București

Primăria Capitalei, Consiliul Local al Municipiului București / Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ARAS / Asociația Română Anti-SIDA anunță lansarea unui nou proiect

București, 15 noiembrie 2018 – Anunț lansare proiect

RESPONSABILITATE PENTRU SĂNĂTATE — UN PROIECT DEDICAT TINERILOR DIN BUCUREȘTI

Numărul de cazuri noi de infecție cu HIV crește constant în România cu, în medie, 650 de cazuri noi pe an, dintre care peste jumătate sunt din București.

Din cauza evoluției naturale a bolilor transmisibile și în absența educației pentru prevenire, în cazul hepatitelor, tuberculozei și al bolilor transmisible situația este asemănătoare, dar mai puțin documentată public. Mai mult, accesul la testarea pentru diagnosticarea acestor afecțiuni este redusă încă, inclusiv în Capitală, mai ales pentru tinerii care studiază sau lucrează aici, fără a avea domiciliul în această localitate.

De asemenea, infecția cu HIV rămâne unul dintre criteriile de discriminare cele mai puternice și mai frecvente, alături de apartenența la etnia roma sau de orientarea sexuală. Conform Programului SIDA al Națiunilor Unite, existența discriminării în comunitate limitează demersurile de prevenire, diagnosticare, tratament și sprijin, deoarece persoanele afectate nu au curaj să acceseze serviciile disponibile.

Primăria Capitalei, Consiliul General al Municipiului București / Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – derulează împreună, în perioada 15 noiembrie-15 decembrie 2018, un proiect care dezvoltă în Municipiul București modele de informare inovative pentru responsabilizarea tinerilor față de propria sănătate și pentru combaterea discriminării.

Pe durata proiectului, va fi promovată, prin contul de facebook ARAS București, o galerie în care vor avea loc toate evenimentele din proiect (seminarii online de prevenire HIV, respectiv de prevenire a discriminării, expoziție de afișe și spoturi de sănătate, concurs de cunoștințe despre testarea HIV, concurs soldat cu premii).

În paralel cu activitățile desfășurate în mediul virtual, tinerii vor avea la dispoziție și servicii de informare adaptate nevoilor lor, prin intermediul liniei telefonice gratuite SIDA Helpline – 0.800.800.033, precum și prin e-mail.

Campania se desfășoară într-o perioadă calendaristică bogată în evenimente internaționale de sensibilizare a publicului față de testarea HIV/hepatite, față de solidaritatea cu persoanele afectate de infecția cu HIV, față de drepturile omului etc.

Secvențele principale ale campaniei și rezultatele de parcurs/final vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă.

Promovarea campaniei în mediul virtual va fi sprijinită de o firmă de specialitate.

Valoarea totală a proiectului este de 61.150 lei, din care 55.000 lei contribuția finanțatorului (PMB/CLMB-DGASMB) și 6.150 lei – contribuția proprie a beneficiarului (ARAS).

Pentru mai multe informații, urmăriți: https://Facebook.com/ARASRomania/ResponsabilitatePentruSanatate | www.arasnet.ro.

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conţinutul acestui proiect este în responsabilitatea exclusivă a partenerilor proiectului și în nici un mod nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Municipiului București.

Achizitii servicii publicitare

ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA, in vederea implementarii proiectului  “Responsabilitate pentru sanatate” achizitioneaza urmatoarele servicii:

Servicii publicitate:

 1. Filmare sesiuni Facebook Live – 5 sesiuni a cate 1 ora, in 5 zile diferite – furnizorul se va ocupa de filmare si streaming pe Facebook, fara nicio alta implicare in managementul sau pregatirea seminariilor – invitati, decor, tematici, continut, etc.
 2. Promovarea evenimentelor (sesiunilor de Facebook Live) cu obiectiv legat de numarul de vizualizari seminarii online:
  1. Setare de evenimente Facebook pentru fiecare webinar,
  2. creatie si executie media pentru urmatoarele tipuri de reclame:
 1. Postari promovate cu link spre eveniment (5 postari)
 2. Video ad pentru promovarea evenimentelor (5 clipuri de 15 sec, tip animatie grafica)

Obiective:

 • Postari promovate – total 2000 de vizualizari, din care 50 inscrieri la evenimente.
 • Video ads – total 4000 de vizualizari, din care 50 de inscrieri la evenimente.
 • Vizualizari sesiuni live – total 100 vizualizari.
 • Vizualizari clipuri inregistrate – total 4000 de vizualizari.

Buget  estimativ contract

Perioada implementare – 15 nov – 15 dec

Pretul contractului este 24700 lei (fara TVA)

 

Ofertele se vor transmite la adresa ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA, B-dul Eroii Sanitari Nr. 49, Sector 5, Bucuresti in atentia doamnei Gabriela Ciubuc sau pe adresa de mail aras@arasnet.ro

Criteriul de selectie este pretul cel mai mic

Termen:  12.11.2018

 

Afisat astazi 05.11.2018

Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă

Nr. contract de finanțare: 130 / 7.06.2018
Titlul Proiectului: “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă”
Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Codul SIPOCA: 353, Codul MySMIS: 110527
Perioada de implementare a proiectului: de la 07/06/2018 până la 06/10/2019

Anunț începere proiect

Politicile publice din domeniul sănătății, mai ales al prevenirii îmbolnăvirilor, alături de politicile de protecție socială, reprezintă atât priorități în strategiile naționale și în recomandările internaționale, cât și elemente vitale pentru persoanele care se află în situații de vulnerabilitate medicală și/sau socială, precum și pentru ONG-urile care le deservesc sau reprezintă. Mai mult, este esențial ca politicile sociale și medicale să beneficieze de o abordare integrată, deoarece problemele sociale și medicale se potențează reciproc.

Proiectul “Abordare integrată a politicilor sociale și medicale prin formularea de politici publice alternative de către societatea civilă” are ca obiectiv principal creșterea capacității ONG-urilor de formulare de politici publice alternative în domeniile sănătate publică sau protecție socială.

Implementarea proiectului este asigurată de ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu APADOR-CH – Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România-Comitetul Helsinki. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea unui ghid de proceduri și instrumente pentru monitorizarea și evaluarea politicilor publice din domeniul social sau medical, dezvoltarea cunoștințelor și abilităților pentru 100 de persoane din cadrul ONG-urilor din domeniile social sau medical în formularea de politici publice alternative și în monitorizarea independentă a politicilor guvernamentale, crearea unei rețele informale de ONG-uri în domeniul politicilor publice sociale sau medicale, formularea de 5 propuneri de politici publice alternative în domeniul politicilor publice sociale sau medicale.

Rezultate așteptate:

 • Rapoarte lunare de monitorizare a politicilor publice din domeniile social și medical
 • Ghid de proceduri și instrumente de lucru în monitorizare politici publice sociale și medicale
 • 100 de reprezentanți ONG instruiți în formularea de politici publice alternative și în domeniul monitorizării politicilor sociale sau medicale
 • 5 propuneri de politici publice alternative realizate, 2 propuneri alternative acceptate

 

Valoarea totală a proiectului este de 968.482,20 lei, din care 797.101,37 lei valoare nerambursabilă din Fondul Social European, 152.011,18 lei valoare nerambursabilă din bugetul național și 19.369,65 lei confinanțarea beneficiarului.

Puteți descărca versiunea oficială a documentului aici: anunt incepere proiect POCA

Coalition PLUS își lansează campania împotriva luptei antidrog

Cu ocazia celei de-a XXII-a Conferințe Internaționale SIDA (AIDS 2018), care reunește la Amsterdam, în 23-27 iulie 2018, 18.000 de participanți (oameni de știință, activiști, lideri politici), Coalition PLUS, alianță a peste 100 de organizații anti-SIDA din peste 40 de țări, printre care și ARAS din România, își lansează Campania Spuneți “nu” luptei antidrog! Aceasta reprezintă o replică parodică la adresa celebrei campanii americane Spuneți “nu” drogurilor! din anii ‘80.

Într-adevăr, acum 32 de ani, în Statele Unite, Prima Doamnă Nancy Reagan [1] spunea ”Nu drogurilor!” într-o campanie care se pretindea educativă. În realitate foarte moralizatoare și stigmatizantă, această campanie a avut ca unic efect doar accentuarea unui război extrem de costisitor, ucigător și ineficient împotriva drogurilor în lume.

Astăzi, noi, Coaliția PLUS, spunem ”nu luptei antidrog”. Cerem o schimbare în profunzime a paradigmei mondiale cu privire la droguri. Dorim o politică a drogurilor pragmatică, fondată pe dovezi științifice și care să privilegieze sănătatea consumatorilor de droguri, în locul reprimării oarbe și contraproductive a acestora.

Lupta antidrog: cel mai bun aliat al epidemiilor de HIV și hepatite virale

Nereușind să reducă nici consumul, nici traficul, războiul antidrog a dus la o adevărată catastrofă medicală. A avut ca efect discriminarea și, mai grav, incriminarea consumatorilor de droguri, ceea ce îi precarizează, îi marginalizează și le îngrădește accesul la sănătate și la instrumentele de prevenire. 80% dintre studiile științifice conchid că incriminarea persoanelor consumatoare de droguri agravează epidemiile de HIV și hepatită C [2].

 • Mai mult de 1 consumator de droguri injectabile din 5 din lume este infectat cu HIV și peste jumătate – cu virusul hepatitei C (VHC) [3]
 • Mai mult de 1 nouă infectare cu HIV din 10 în lume afectează o persoană consumatoare de droguri [4]
 • Numărul de noi infecții cu HIV din lume a crescut cu 33% în rândul consumatorilor de droguri între 2011 și 2015 [5]. Acesta explodează în special în Europa de Est și în Asia Centrală, precum și în Magreb și în Africa de Vest și de Centru.
 • Persoanele consumatoare de droguri au mai puțin acces la antiretrovirale decât ceilalți [6]. În Rusia, ele nu reprezintă decât 25% din totalul persoanelo aflate în tratament, cu toate că reprezintă 67% dintre persoanele care trăiesc cu  În Asia, doar 18% dintre persoanele consumatoare de substanțe erau în tratament în 2013 [7].

 

”În anii ‘90, războiul antidrog era să mă ucidă și exact din cauza acestei politici am fost infectat cu VHC și cu HIV, mărturisește Luis Mendão, Președinte al asociației portugheze GAT și administrator al Coaliției PLUS. Împreună cu camarazii mei seropozitivi și cu susținătorii noștri, am obținut încetarea acestei inepții în țara noastră. Dorim o politică a drogurilor bazată pe cunoaștere științifică, respectarea drepturilor omului și participare comunitară!”

Schimbare de paradigmă: prioritate pentru programele de reducere a riscurilor (harm reduction)

La nivel mondial, doar 8% dintre persoanele care consumă substanțe psihoactive și care ar avea nevoie de instrumente de reducere a riscurilor au cu adevărat și pe deplin acces la acestea [8]. În 2016, doar 90 de țări de pe glob dispuneau de un program de schimb de seringi și numai 80 — de un program de acces la tratamentele de substituție la opiacee [9].

Totuși, instrumentele de reducere a riscurilor și-au dovedit eficiența în raport cu riscul de infectare cu HIV și cu hepatite virale: punerea la dispoziție a materialului steril de injectare (seringi și ace, filtre, foițe, pipe etc.), asistare la injectare, săli de injectare cu risc scăzut etc.

Este în special cazul Portugaliei, unde investițiile masive în reducerea riscurilor au permis, începând cu anii 2000, frînarea drastică a dinamicii epidemiei de SIDA: în 2013, doar 7% noi infecții afectau consumatorii de droguri, în timp ce, cu 13 ani înainte, acestea se ridicau la 52% [10].

La polul opus, în Republica Maurițiu numărul cazurilor noi de infecție cu HIV în rândul persoanelor consumatoare de droguri a crescut cu 20% în 2015, la un an după ce programele de reducere a riscurilor au fost destructurate de Ministrul Sănătății [11]. O situație denunțată cu fermitate de PILS, asociație [locală] membră a Coaliției PLUS.

Surse :

[1] https://www.youtube.com/watch?v=lQXgVM30mIY

[2] « HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review, DeBeck », Kora et al., The Lancet HIV , Volume 4 , Issue 8 , e357 – e374

[3] « Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, HBV, and HCV in people who inject drugs: a multistage systematic review », Degenhardt, L. et al. (2017), The Lancet, Volume 5, (No. 12, e1192-e1207).

[4] Idem

[5] Idem

[6] « HIV prevention, treatment and care services for people who inject drugs : a systematic review of global, regional and national coverage », Mathers BM, Degenhardt L, Ali H, et al., The Lancet, 2010 ; 375(9719) : 1014-1028

[7] « Antiretroviral HIV treatment and care for injecting drug users: an evidence-based overview », F. and Kazatchkine M.D., International Journal of Drug Policy 18, 2007.

[8] « HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review », DeBeck, Kora et al., The Lancet HIV, Volume 4 , Issue 8 , e357 – e374

[9] « The Global State of Harm Reduction », Harm Reduction International, 2016

[10] « Drug Policy in Portugal », Open Society Foundations, 2011, et « Relatorio Annual 2013: a stiuaçao do Pais em Matéria de Drogas e Toxicodependência », SICAD, 2014.

[11] « Rapport d’activité 2017 », Coalition PLUS

Pliant în limba franceză: Flyer JUST SAY NO-FR

Text cu logo: CP C PLUS IAC 2018

COMUNICAT DE PRESA, 23 iulie 2018

CONTINUITATEA PROGRAMELOR DE PREVENIRE HIV ÎN RÂNDUL CONSUMATORILOR DE DROGURI – PREZENT, PERSPECTIVE, URGENȚĂ

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA — a asigurat în ultimii 18 ani servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru populația din București, în acord cu recomandările UNAIDS și OMS și în limitele fondurilor disponibile. În tot acest timp, am atras atenția instituțiilor publice că, pentru ca aceste servicii să fie constante și eficiente, ele trebuie incluse în programele de sănătate publică atât la nivel central cât și la nivel local, dar și în bugetele aferente acestora.

În acest sens, am avut onoarea și bucuria de a fi parteneri cu DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – încă din 2013, într-un proiect finanțat de Primăria Capitalei. Acest proiect, aflat în derulare și acum, se adresează persoanelor vulnerabile din capitală, nu doar consumatorilor de droguri, dar nu poate acoperi nevoile complexe ale numărului mare de oameni aflați în situație de vulnerabilitate față de infecția cu HIV/SIDA, hepatite, TBC.

În prezent, ARAS desfășoară activități de reducere a riscurilor (testare și consiliere, referire și acompaniere, asistență socială), dar nu mai are posibilitatea de a oferi materiale de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (seringi sterile) decât pentru o perioadă scurtă.

În cadrul unor întâlniri recente cu autoritățile locale și centrale, am luat la cunoștință că atât Agenția Națională Antidrog, cât și Ministerul Sănătății sunt gata să pună în aplicare legislația în vigoare referitoare la prevenirea HIV/SIDA (Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, respectiv Programul Național HIV/SIDA), iar Primăria Generală și Primăriile de sector vor elabora și pune în aplicare programe speciale, cu ajutorul ANA.

Aceste promisiuni reprezintă asumarea responsabilității pentru sănătatea populației, inclusiv pentru prevenirea bolilor transmisibile, responsabilitate stipulată deja în reglementări și strategii. Un răspuns unitar al tuturor instituțiilor responsabile are șansa de a conduce la îndeplinirea dezideratului internațional: ”Zero noi infecții, zero discriminare, zero decese din cauza SIDA”.

Ca reprezentanți ai societății civile, ne arătăm în continuare disponibilitatea de colaborare cu/de a fi contractați de orice instituție interesată (Ministerul Sănătății, ANA, primării de sector etc.) pentru a derula astfel de activități de prevenire adresate persoanelor care se află în situații cu risc mare de infectare cu HIV/hepatite/TBC.

Maria Georgescu
Director executiv, ARAS
Asociația Română Anti-SIDA
Membră a Coaliției PLUS

ARAS Comunicat presa 23 iul 2018

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile la procesul de screening pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, prin implementarea pe parcursul a celor cinci ani a activităților de informare, educare și conștientizare față de consecințele negative induse de stigmatizarea persoanelor afectate de TB, inclusiv TB latentă.

Astfel, proiectul dezvoltă direcții de intervenție cu impact la nivel național prin informarea, educarea, conștientizarea și comunicarea adaptată la individ, grup și/sau comunitate, punând  accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la serviciile de sănătate depinde de gradul de adresabilitate a populației largi și în special a populației aparținând grupurilor vulnerabile (populație săracă, utilizatori de droguri injectabile, persoane infectate HIV, populație din penitenciare etc.) și de gradul de conștientizare a propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate.

Proiectul este cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” în parteneriat cu ARAS, CPSS, RAA, UNOPA, ASPTMR și Samusocial, in perioada martie 2018-februarie 2023.

În cadrul proiectului, ARAS va facilita participarea la screening TB în unități mobile pentru 5.500 de persoane vulnerabile din București și Ilfov, precum și acompanierea la servicii de tratament pentru persoanele diagnosticate pozitiv.

Informații despre proiect și parteneri: prezentare proiect POCU TB Nasta .

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile la procesul de screening pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, prin implementarea pe parcursul a celor cinci ani a activităților de informare, educare și conștientizare față de consecințele negative induse de stigmatizarea persoanelor afectate de TB, inclusiv TB latentă.

Astfel, proiectul dezvoltă direcții de intervenție cu impact la nivel național prin informarea, educarea, conștientizarea și comunicarea adaptată la individ, grup și/sau comunitate, punând  accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la serviciile de sănătate depinde de gradul de adresabilitate a populației largi și în special a populației aparținând grupurilor vulnerabile (populație săracă, utilizatori de droguri injectabile, persoane infectate HIV, populație din penitenciare etc.) și de gradul de conștientizare a propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate.

Proiectul este cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” în parteneriat cu ARAS, CPSS, RAA, UNOPA, ASPTMR și Samusocial, in perioada martie 2018-februarie 2023.

În cadrul proiectului, ARAS va facilita participarea la screening TB în unități mobile pentru 5.500 de persoane vulnerabile din București și Ilfov, precum și acompanierea la servicii de tratament pentru persoanele diagnosticate pozitiv.

Informații despre proiect și partenerii implicați: prezentare proiect POCU TB Nasta .

26 iunie: ”SPRIJIN, NU PEDEPSE”. Campanie mondială de sprijin pentru persoanele afectate de consumul de droguri

 

Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor (RHRN), Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și Fundația PARADA vă așteaptă, în perioada 27-29 iunie, la Zilele Porților Deschise.

Reprezentanții presei și toți cei interesați de programe de prevenire, de reducerea riscurilor, dar și de politici raționale, umane, bazate pe dovezi științifice privind consumul de substanțe sunt invitați să ia parte la eveniment.

Într-un moment mai critic decît oricînd, de epuizare a resurselor private — moment care revine ciclic în peisajul sărac al serviciilor dedicate consumatorilor de substanțe din România –, ARAS, alături de ceilalți parteneri ai campaniei, vă oferă posibilitatea de a ne urmări direct munca, nevoile beneficiarilor, de a măsura la fața locului urgența continuării, extinderii și asumării guvernamentale a programelor de acest tip și de a ne susține cauza.

ZILELE (ȘI NOPȚILE) PORȚILOR DESCHISE ARAS

27–28 IUNIE 2018

ARAS Arena – Prezentarea serviciilor Centrului de reducere a  riscurilor și tratament substitutiv: 27 și 28 iunie, orele 13,00-15,00. Adresa: Str. Grozovici, nr. 1 (în incinta Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”) | tel.: 021.318.61.98

ARAS Titan – Prezentarea serviciilor Centrului de asistență comunitară și reducere a riscurilor: 27 și 28 iunie, orele 10,00-15,00.

Adresa: Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București | tel: 0.800.800.033 (număr verde – gratuit în orice rețea)

Echipa de teren ARAS – Însoțirea echipei mobile. Tel.: 0740.085.980 | 0751.111.017:

 • 27 iunie, ora 22,00, plecare din parcarea hotelului « Horoscop », Piața Unirii
 • 27 iunie, ora 23,00, plecare din Gara de Nord, Coloane
 • 28 iunie, ora 23,30, plecare din Str. Lizeanu, magazinul Mega Image (intrarea spre pasaj Obor, în direcția Mihai Bravu)

Programul complet al campaniei și detalii despre orarul de vizitare a celorlalți parteneri se regăsesc pe FB-ul evenimentului: https://www.facebook.com/events/179830952686479/

Vă așteptăm

26 iunie: ”SPRIJIN, NU PEDEPSE!” – Campanie mondială de sprijin pentru persoanele afectate de consumul de droguri

Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor (RHRN), Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și Fundația PARADA vă așteaptă, în perioada 27-29 iunie, la Zilele Porților Deschise.

Reprezentanții presei și toți cei interesați de programe de prevenire, de reducerea riscurilor, dar și de politici raționale, umane, bazate pe dovezi științifice privind consumul de substanțe sunt invitați să ia parte la eveniment.

INVITATIE – 27-29 IUNIE 2018:  SPRIJIN, NU PEDEPSE!
ZILELE (ȘI NOPTILE) PORTILOR DESCHISE LA ARAS

Cu ocazia campaniei internationale de sprijin pentru consumatorii de droguri, Sprijin, nu pedepse! [Support, don’t punish!], desfasurate anual in jurul datei de 26 iunie, ARAS – Asociatia Romana Anti-SIDA – va invita sa-i cunoasteti si recunoasteti programele dedicate celor mai vulnerabile dintre aceste persoane, acolo unde ele traiesc sau lucreaza.

Veti afla de la colegii nostri, dar si de la clienti, ce inseamna reducerea riscurilor, tratamentul substitutiv, beneficiile pentru sanatate si pentru integrare sociala, costurile acestor programe, cvasiinexistenta lor in tara, dar si cine le finanteaza sau ar trebui sa le finanteze.

Intr-un moment mai critic decit oricind, de epuizare a resurselor (in special private) — moment care revine ciclic in peisajul sarac al serviciilor dedicate consumatorilor de substante din Romania –, ARAS, alaturi de ceilalti parteneri ai campaniei, va ofera posibilitatea de a ne urmari direct munca, de a masura la fata locului urgenta nevoii de asumare guvernamentala a programelor de acest tip si de a ne sustine cauza :

ARAS Arena – prezentarea serviciilor Centrului de reducere a  riscurilor si tratament substitutiv: 27 si 28 iunie, orele 13,00-15,00. Adresa: Str. Dr. Grozovici, nr. 1 (in incinta Institutului National de Boli Infectioase ”Prof. Dr. Matei Bals”), tel.: 021.318.61.98

ARAS Titan – prezentarea serviciilor Centrului de asistenta comunitara si reducere a riscurilor: 27 si 28 iunie, orele 10,00-15,00. Adresa: Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, Bucuresti, tel: 0.800.800.033 (numar verde – gratuit in orice retea)

Echipa de teren ARAS – insotirea echipei mobile, tel.: 0740.085.980, 0751.111.017:

 • 27 iunie, ora 22,00, plecare din parcarea hotelului « Horoscop », Piata Unirii
 • 27 iunie, ora 23,00, plecare din Gara de Nord, Coloane
 • 28 iunie, ora 23,30, plecare din Str. Lizeanu, magazinul Mega-Image (intrarea spre pasaj Obor, in directia Mihai Bravu)

Zilele (si noptile) portilor deschise la ARAS sunt parte a unui triptic de evenimente organizate de RHRN (Reteaua romana de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabile), in parteneriat cu organizatiile ALIAT, ARAS, PARADA, constind in :

 • 26 iunie : Reducerea Riscurilor, tema prioritara in societatea romaneasca, conferinta, Palatul Parlamentului
 • 26 iunie: O zi din viata: lumea oamenilor care consuma droguri, proiectie de film documentar, Deschis Gastrobar
 • 27-29 iunie: Zilele portilor deschise a patru organizatii, la sediile lor: ALIAT, ARAS, PARADA, RHRN.

Programul complet al campaniei si detalii despre orarul de vizitare a celorlalti parteneri se regasesc pe FB-ul evenimentului: https://www.facebook.com/events/179830952686479/

Program ARAS: http://www.arasnet.ro/noutate/26-iunie-sprijin-nu-pedepse-campanie-mondiala-de-sprijin-pentru-persoanele-afectate-de-consumul-de-droguri/ si

https://www.facebook.com/ARASRomania/photos/a.958007860983602.1073741863.958006030983785/1679383075512740/?type=3&theater

Va asteptam,