SIDA HELPLINE 0800 800 033

Prevenirea infecției cu HIV în practica stomatologică (2003)

O colaborare ARAS-Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București (2003), cu trei autoare: Dr. Maria Georgescu, Dr. Ioana Gavrizi, Dr. Anca Bălan: prevenirea infectiei cu hiv in practica stomatologica

Prevenirea infecţiei cu HIV în practica stomatologică este o apariţie editorială destinată personalului stomatologic mediu şi superior.

Editată de ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA) şi reunind contribuţiile a doi medici stomatologi ai asociaţiei – Dr. Maria Georgescu, Director executiv, şi Dr. Ioana Gavrizi –, precum şi a unui medic epidemiolog, regretata Dr. Anca Bălan de la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Bucureşti, publicaţia este rodul activităţii practice desfăşurate în cabinetul stomatologic al ARAS, fondat în 1997, de către o echipă care a înţeles provocarea pe care o reprezintă infecţia cu HIV, propunîndu-şi să documenteze şi să adapteze precauţiile universale la legislaţia românească, precum şi să încurajeze folosirea acestora în practica stomatologică.

Recomandările ghidului sînt uşor de aplicat şi conferă echipei medicale confortul necesar pentru servicii de calitate, în sensul reducerii riscului de transmitere a unor virusuri precum HIV, hepatitic B sau C etc. de la pacient la personalul sanitar, invers şi de la pacient la pacient.

Din sumarul lucrării: Consideraţii legale, Precauţiile universale în stomatologie, Controlul infecţiei în ortodonţie şi în laboratorul de tehnică dentară, Evaluarea pacientului, Metode de sterilizare a instrumentelor folosite în timpul procedurilor stomatologice, Metode de dezinfectare a instrumentelor stomatologice, Ghid pentru selecţia dezinfectantelor.

Parte a campaniei comune pentru prevenirea infecţiei cu HIV/SIDA desfăşurate de ARAS şi D.S.P.M.B în 2002-2003, lucrarea a fost publicată cu sprijinul financiar al acesteia din urmă.

Cercetare calitativă privind accesul adolescenților consumatori de droguri la servicii de asistență medicală, psihologică, socială (2015)

Raportul de cercetare: ARAS UNICEF RAP CERCETARE ADOL

Metodologia de cercetare: ARAS UNICEF METOD ADOL

Cercetarea de față și-a propus evidențierea și descrierea problemelor adolescenților care consumă droguri și ale familiilor acestora, precum și ale factorilor care condiționează accesul adolescenților ce consumă droguri la servicii de asistență specifică pentru problema consumului.

Studiile naţionale realizate de Agenția Națională Antidrog arată că populația de vârsta 15-24 de ani este cea mai „activă” în privința consumului de droguri. În rândul populației cu vârsta de 15-24 de ani se înregistrează cele mai mari prevalențe, atât în consumul recent (în ultima lună/ în ultimul an), precum și de-a lungul vieții, iar majoritatea respondenților care au consumat vreodată droguri au declarat că au inițiat consumul de droguri în adolescență.

Cercetarea noastră a fost realizată în cadrul proiectului Metodologia de lucru cu adolescenții care consumă droguri – o urgență, proiect care și-a propus să contribuie la creșterea accesului adolescenților consumatori de substanțe psihoactive la servicii de asistență specifică pentru problema consumului, prin elaborarea unei metodologii de lucru cu adolescenții care consumă droguri, instruirea specialiștilor care lucrează în serviciile de asistență pentru adolescenți, colaborare inter-instituțională în furnizarea serviciilor.

Proiectul a fost implementat de către ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF.  Cercetarea a beneficiat de suportul grupului de lucru inter-instituțional din care fac parte ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), ANA (Agenția Națională Antidrog), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, reprezentanți ai unor furnizori de servicii de asistență medicală din București (CSM pentru minori „Prof. Dr. C. Gorgos”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Al. Obregia”) și ai unor organizații neguvernamentale care furnizează servicii pentru adolescenții la risc (ALIAT, „Parada”).