SIDA HELPLINE 0800 800 033

Cercetare calitativă privind accesul adolescenților consumatori de droguri la servicii de asistență medicală, psihologică, socială (2015)

Raportul de cercetare: ARAS UNICEF RAP CERCETARE ADOL

Metodologia de cercetare: ARAS UNICEF METOD ADOL

Cercetarea de față și-a propus evidențierea și descrierea problemelor adolescenților care consumă droguri și ale familiilor acestora, precum și ale factorilor care condiționează accesul adolescenților ce consumă droguri la servicii de asistență specifică pentru problema consumului.

Studiile naţionale realizate de Agenția Națională Antidrog arată că populația de vârsta 15-24 de ani este cea mai „activă” în privința consumului de droguri. În rândul populației cu vârsta de 15-24 de ani se înregistrează cele mai mari prevalențe, atât în consumul recent (în ultima lună/ în ultimul an), precum și de-a lungul vieții, iar majoritatea respondenților care au consumat vreodată droguri au declarat că au inițiat consumul de droguri în adolescență.

Cercetarea noastră a fost realizată în cadrul proiectului Metodologia de lucru cu adolescenții care consumă droguri – o urgență, proiect care și-a propus să contribuie la creșterea accesului adolescenților consumatori de substanțe psihoactive la servicii de asistență specifică pentru problema consumului, prin elaborarea unei metodologii de lucru cu adolescenții care consumă droguri, instruirea specialiștilor care lucrează în serviciile de asistență pentru adolescenți, colaborare inter-instituțională în furnizarea serviciilor.

Proiectul a fost implementat de către ARAS – Asociația Română Anti-SIDA, cu sprijinul tehnic și financiar al UNICEF.  Cercetarea a beneficiat de suportul grupului de lucru inter-instituțional din care fac parte ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție), ANA (Agenția Națională Antidrog), Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, reprezentanți ai unor furnizori de servicii de asistență medicală din București (CSM pentru minori „Prof. Dr. C. Gorgos”, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Al. Obregia”) și ai unor organizații neguvernamentale care furnizează servicii pentru adolescenții la risc (ALIAT, „Parada”).