octombrie 7, 2021 – ARAS

Zi: 7 octombrie 2021

„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al Universității de Medicină și Farmacie GRIGORE T. POPA” din Iași (partener principal) și al Spitalului Clinic Județean de Urgență „SF. SPIRIDON” Iași în proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, anunță lansarea, începând cu 7 octombrie 2021, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Suceava și Tulcea

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Suceava sau Tulcea; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 70% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

  1.  Consultația preventivă
  2. Consultație efectuare procedură testare
  3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 11 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la aceste linkuri-ri:

Prelungire afiliere Suceava și Tulcea + Galați, până în 30 decembrie 2021

Prelungire afiliere Suceava și Tulcea  + Galați

Prelungire perioadă afiliere

Anunț afiliere 

Procedură afiliere 

Anexa 1 – Cerere înscriere 

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare 

Anexa 3 – Consimțământ GDPR 

Model Contract și Anexe Afiliere 

Lista entităților declarate admise la data de 05 noiembrie 2021 

Lista entităților declarate admise la data de 12 noiembrie 2021 

Lista entităților declarate admise la data de 19 noeimbrie 2021

Lista entităților declarate admise la data de 26 noiembrie 2021

Lista entităților declarate admise la data de 10 decembrie 2021

Lista entităților declarate admise la data de 17 decembrie 2021

Lista entităților declarate admise la data de 30 decembrie 2021

Lista entităților declarate admise la data de 14 ianurie 2022

Lista entităților RETRASE la data de 14 ianuarie 2022

Lista entităților declarate admise/respinse la data de 21.01.2022

Lista entităților declarate retrase la data de 15.03.2022

Lista entităților retrase la data de 13.04.2022

Lista centralizată a entităților declarate admise/retrase/respinse

Începând cu data de 01 decembrie 2021 demarează activitățile de depistare precoce (screening) în județele Suceava și Tulcea în cadrul proiectului “Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod MySMIS 136209.

Serviciile de asistență medicală asigurate de prestatorii din județele Suceava și Tulcea cu care ARAS a încheiat contracte de colaborare/efectuare servicii medicale se vor derula pe parcursul a 6 luni de la data prezentei decizii.

Începând cu data de 26 ianuarie 2022 demarează activitățile de depistare precoce (screening) în județul Galați în cadrul proiectului “Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, cod MySMIS 136209.

Serviciile de asistență medicală asigurate de prestatorii din județul Galați cu care ARAS a încheiat contracte de colaborare/efectuare servicii medicale se vor derula pe parcursul a 6 luni de la data prezentei decizii.

Pentru mai multe informații: 0751120592, email: afiliere.est2@arasnet.ro

Meniu
Sari la conținut