SIDA HELPLINE 0800 800 033

AFILIERE CABINETE MEDICINĂ DE FAMILIE – PACIENȚI DIN JUDEȚELE NEAMȚ, VASLUI, VRANCEA ȘI BRĂILA

Termenul de depunere a documentelor de participare în vederea afilierii cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu casa de asigurări pentru implementarea activităților de screening al pacienților cu boli hepatice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila se prelungește până la data de  28 februarie 2023.

„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al Universității de Medicină și Farmacie GRIGORE T. POPA” din Iași (partener principal) și al Spitalului Clinic Județean de Urgență „SF. SPIRIDON” Iași în proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, anunță lansarea, începând cu 9 noiembrie 2022, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila. 

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 60% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

  1. Consultație preventivă
  2. Consultație efectuare procedură testare
  3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 11 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 28 februarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 27 ianuarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 10 ianuarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 15 decembrie 2022

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Lista entitatilor declarate admise la 25.11.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 09.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 16.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 23.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 06.01.2023

Lista entitatilor declarate admise/respinse la 13.01.2023

Lista entitatilor declarate admise/respinse la 20.01.2023

Lista entitatilor declarate admise la 03.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 17.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 24.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 03.03.2023

Lista entitatilor declarate admise/retrase la 07.03.2023

Lista centralizată a entităților declarate admise/retrase/respinse

Decizie de începere a activității de screening

Pentru mai multe informații: 0751 120 592, email: afiliere_est@arasnet.ro