ASISTENȚĂ INTEGRATĂ A ADICȚIILOR – ARAS
ASISTENȚĂ INTEGRATĂ A ADICȚIILOR

Într-un parteneriat public pivat (ARAS – Institutul de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș) prin două puncte de lucru din care unul funcționează în incinta Institutului și unul este acreditat ca serviciu social Centrul de zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor ARAS OCOL (CAIA ARAS OCOL), cod serviciu social 8899 CZ-AD-III, înfiinţat şi administrat de furnizorul ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 003152, sediul str. Ocolului nr.20, sector 2, Bucureşti.

 

Serviciile furnizate sunt:
• informare, educare, comunicare pentru prevenirea riscurilor asociate consumului de droguri;
• evaluare psiho-medico-socială complexă pentru servicii integrate incluzând tratamentul de substituţie pentru dependenţa de opiacee;
• tratamentul de substituţie cu metadonă pentru dependenţa de opiacee;
• informare, educare, comunicare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos;
• recoltare de produse biologice şi testarea prezenţei drogurilor;
• consiliere socială;
• consiliere psihologică;
• informare, educare, comunicare pentru prevenirea infecţiilor cu transmitere sexuală;
• consiliere pentru dezvoltarea capacităţilor beneficiarilor de a identifica şi evita situaţiile de risc;
• consiliere pentru aderenţa la tratamentul de substituţie;
• facilitarea accesului pe piaţa muncii, suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, facilitarea accesului la servicii de formare şi reconversie profesională;
• transport gratuit către alte servicii/acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale;
• monitorizarea pacienţilor – evoluţia sub tratamentul de substituţie şi alte tratamente (HIV, TBC, HVC);
• facilitarea obţinerii actelor de identitate;
• referiri către alte servicii;
• mediere socială;
• consiliere şi testare rapidă (HIV, HVB, HVC);
• consiliere medicală/referiri;
• vaccinare VHA/VHB;
• distribuire materiale informative;
• distribuire prezervative.

Anual 600-700 de persoane dependente de opiacee beneficiază de serviciile de mai sus prin intermediul a două echipe multidisciplinare (15 -20 membri) formate din : 1 medic cu competență în adicție, 1 psihiatru (servicii externalizate), 1 medic medicină generală, 1 medic infecționist, 6 asistenți medicali, 2 asistenți sociali, 4 psihologi și 5 personal auxiliar.

Programul de funcționare este L-V 7:00 – 17:00 și în weekend 11:00-14:00.

Furnizarea de tratament substitutiv se realizează conform prevederilor Ordinului MS nr. 1389/2008 privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri.

Beneficiarii sunt persoane dependente de opiacee aflate în situaţii de dificultate/risc de excluziune socială, admise după criterii de eligibilitate stabilite de ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, cu respectarea legislaţiei speciale si a misiunii/scopului centrelor.

Criterii acces:
a) Acte necesare: Acte de identitate valabile (CI/BI, paşaport, carnet de conducere, livret militar, foaie temporară de identitate).

b) Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor/criterii de admitere în centru:
• vârsta peste 18 ani sau peste 16 ani, când beneficiul tratamentului este superior efectelor secundare şi doar cu consimţământul scris al reprezentantului legal;
• diagnostic DSM IV/ICD 10 de dependenţă de opiacee;
• consum de opiacee de mai mult de un an (pentru pacienţii cu foaie temporară de identitate).

Prioritate la admiterea în tratament substitutiv au persoanele care îndeplinesc următoarele criterii:
• a) vulnerabilitate medicală, respectiv, diagnostic de infecţie cu HIV, TBC activ, HCV activ, HVB sarcină, femei vulnerabile, alte handicapuri certificate, patologie organică sau psihiatrică gravă, polidependenţă;
• b) vulnerabilitate socială (familii monoparentale cu mai mult de 2 copii (certificate de naştere), practicarea sexului comercial, persoană instituţionalizată 18-24 de ani (documentat), victimă trafic (documentat), situaţia de lipsă a adăpostului (documentată), grup familial;
• c) asumarea şi respectarea obiectivelor de integrare profesională;
• d) ordinea pe lista de aşteptare pentru admiterea în centru.

Meniu
Sari la conținut