SIDA HELPLINE 0800 800 033

Anunț angajare asistent medical

ARAS – Asociația Română ANTI-SIDA angajează asistent medical în cadrul Centrului de Sănătate ARAS pentru desfășurarea de activități de harm reduction – reducerea riscurilor asociate consumului de droguri și prevenire HIV/SIDA.

Atribuții generale:

 • Desfășoară activități de testare, informare și educare cu privire la reducerea riscurilor de infectare cu HIV și hepatite virale de tip B și C și TB;
 • Desfășoară activități de asistență și consiliere medicală și referiri către serviciile medico-sociale specializate disponibile în comunitate (facilitează şi intermediază accesul beneficiarilor la serviciile medico-sociale – medici de familie, medici specialişti de boli infecţioase, de boli dermato-venerice, de obstetrică-ginecologie etc.);
 • Administrează tratament medicamentos conform recomandărilor medicului și verifică aderența la tratament prin testare periodică.
 • Îndeplinește alte sarcini conform competenței și fișei postului.

Cerințe:

 • Pregătire în domeniul medical (studii postliceale sanitare, studii postliceale prin echivalare conform HG nr. 797/1997 și/sau diplomă de licență, după caz);
 • Autorizație de liberă practică;
 • Disponibilitate pentru program flexibil (ture de 12 ore – program de lucru 2 sau 3 zile/săptămână)
 • Atitudine nondiscriminatoare față de consumatorii de droguri, persoanele implicate în sexul comercial, persoanele fără adăpost, persoanele de etnie romă, etc. (beneficiarii acestor activități).
 • Manifestă deschidere față de ideile și abordările noi;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Abilitatea de a lucra sub presiune și risc
 • Rezistența la stres
 • Abilități de comunicare
 • Abilități de cooperare în cadrul echipei de lucru
 • Utilizator independent al sistemului de operare Windows – Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • Utilizator independent al instrumentelor de navigare pe internet;

Sunt considerate avantaje următoarele:

 • permis conducere B
 • entuziasm, implicare, munca în echipă
 • experiență de lucru în domeniul HIV/SIDA/ITS și/sau al serviciilor medico-sociale;
 • Cunoașterea limbii engleze și/sau franceze.

Cei interesați sunt rugați să trimită cv-ul pe adresa centrularas@arasnet.ro până pe 15.03.2023.

Vă invităm să trimiteți CV, scrisoare de motivație, copii ale documentelor care atestă formarea în profesia de asistent medical generalist și autorizația de liberă practică până la data de 15.03.2023, orele 18 :00 la adresa de e-mail: centrularas@arasnet.ro

Numai persoanele selectate vor fi contactate pentru interviu.

 

 

Afiliere cabinete de medicină de familie – pacienți jud. GORJ și CĂLĂRAȘI

„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI în proiectul ”LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, anunță lansarea, începând cu 16 ianuarie 2023, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Gorj și Călărași. 

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Gorj și Călărași; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 50% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

 1. Consultație preventivă
 2. Consultație efectuare procedură testare
 3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 11 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Lista entităților declarate admise la data de 03.02.2023

Lista entităților declarate admise la data de 13.02.2023

Lista entităților declarate admise la data de 27.02.2023

Lista entităților declarate admise la data de 06. 03.2023

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

1 DECEMBRIE – ZIUA MONDIALĂ SIDA

ACCES EGAL LA SĂNĂTATE PENTRU TOȚI

În ciuda progreselor extraordinare în ceea ce privește prevenirea și tratamentul, HIV rămâne o problemă de sănătate majoră, care afectează peste 2 milioane de persoane în Europa și peste 38 de milioane în întreaga lume.

În România, la 30 iunie 2022, trăiau 17.536 persoane cu HIV/SIDA, iar în primele șase luni ale acestui an fuseseră depistate 264 de cazuri noi. 

Poate că cifrele par mici, raportate la populația României, dar, din păcate, majoritatea cazurilor noi sunt descoperite în fază avansată a bolii. Din fericire, tratamentul de ultimă generație, dacă este luat corect, permite o viață bună, pe termen lung.

În ultimii ani, și mai ales din cauza pandemiei COVID 19, resursele alocate prevenirii și tratamentului au scăzut la nivel global. România, care nu a atins niciodată nivelul optim de finanțare a prevenirii, și care, anual, se luptă cu perioade de lipsă a tratamentului, nu alocă fonduri pentru prevenire, nici pentru publicul general, nici pentru grupurile vulnerabile. Este o încălcare a drepturilor fundamentale ale omului și o ignorare a tratatelor și declarațiilor internaționale la care România s-a angajat să ia parte.

Începând din 29 noiembrie, după 15 ani în care nu a avut niciun document strategic în acest domeniu, România are o Strategie naţională pentru supravegherea, controlul şi prevenirea cazurilor de infecţie cu HIV/SIDA (2022-2030). 

Salutăm aprobarea ei și, în baza acestui act normativ, cerem tuturor factorilor de decizie de la nivel central și local:

 • să recunoască problemele cu care se confruntă persoanele vulnerabile în prevenirea infecției cu HIV și în accesarea tratamentului, atunci când acesta lipsește
 • să pună la dispoziția tututor cetățenilor, gratuit și fără discriminare, metodele de prevenire de ultimă generație, inclusiv tratamentul pre-expunere, în funcție de nevoile fiecărei persoane
 • să creeze acces universal, egal, simplu, continuu și pe termen lung la serviciile de prevenire și tratament
 • să finanțeze serviciile medico-sociale, de prevenire și îngrijire, atât cele din sistemul public de sănătate, cât și cele ale organizațiilor neguvernamentale, pentru persoanele cele mai vulnerabile la infecția cu HIV: bărbați care fac sex cu bărbați, persoane care consumă droguri, lucrători sexual, deținuți, persoane transgender
 • să includă persoanele afectate în toate demersurile care le privesc (în special în cazul modificărilor legislative) și să lucreze în parteneriat cu societatea civilă
 • să recunoască în mod formal testarea comunitară pentru HIV, hepatită B/C, drept soluție pentru stoparea epidemiilor (screening simplu, nemedical, accesibil tuturor în mod anonim și voluntar).

Pentru demonstrarea utilității și simplității testării comunitare, prezentăm cifrele din Săptămâna Internațională a Testării (21-28 noiembrie 2022), care este organizată în România de ARAS:

 • peste 200 de persoane s-au testat la centrele ARAS între 21 și 24 noiembrie, pentru HIV și Hepatită C
 • peste 800 de persoane au solicitat un autotest de la ARAS, pe care îl vor primi acasă în săptămâna următoare.

 

De 1 Decembrie, Ziua Mondială SIDA, cerem factorilor de decizie ACCES EGAL LA SĂNĂTATE PENTRU TOȚI!

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A TESTĂRII HIV

Asociația Română Anti-SIDA organizează în România a treia ediție a acestui eveniment internațional

Între 21 și 28 noiembrie 2022, în întreaga lume, are loc Săptămâna Internațională a Testării, în care ARAS, împreună cu alte 60 de organizații din domeniul SIDA și al hepatitelor virale, din 43 de țări, organizează evenimente dedicate publicului larg.

În cadrul acestui eveniment anual de mobilizare internațională, inițiat de Coaliția PLUS în 2020, ARAS își va intensifica eforturile de informare, sensibilizare, testare și consiliere (pentru HIV și hepatită C), dar și de advocacy pentru acces la servicii medicale și sociale. 

Prin participarea la SIT, ARAS contribuie la rezolvarea problemelor cauzate de criza sanitară Covid-19 în ceea ce privește testarea și accesul la servicii și subliniază, încă o dată, importanța recunoașterii rolului indispensabil jucat de organizațiile comunitare în asigurarea sănătății cetățenilor. 

ARAS atrage atenția asupra faptului că această a treia ediție a Săptămânii Internaționale a Testării se desfășoară într-un context alarmant, de scădere a numărului de teste, dar de creștere a numărului de cazuri noi de infecție cu HIV în multe regiuni ale lumii, provocate de diminuarea finanțărilor publice și de lipsa de recunoaștere a actorilor comunitari. În plus, războiul din Ucraina și alte crize umanitare de actualitate au scăzut și mai mult interesul factorilor de decizie pentru sănătate și servicii conexe.

Amintim încă o dată că testarea este o etapă esențială în lupta împotriva infecției cu HIV și că testarea comunitară este cea mai eficientă soluție pentru stoparea epidemiei.

În condițiile în care, în România, serviciile medicale și sociale suferă de lipsa cronică de finanțare, cerem factorilor de decizie naționali și internaționali:

 • să pună prevenirea și testarea în centrul priorităților sanitare, pentru a scădea rapid numărul noilor infectări
 • să recunoască rolul educatorilor între egali în oferta de servicii de îngrijire, prevenire și testare, pentru a crește calitatea vieții persoanelor afectate

 • să integreze persoanele vulnerabile (în special tinerii, femeile, bărbații care fac sex cu bărbați, lucrătoarele sexual, persoanele transgender) în crearea și implementarea activităților naționale din domeniu, oferindu-le resursele necesare

 • să intensifice testarea pentru HIV și hepatite virale, pentru a acoperi întârzirea din ultimii 2 ani

 • să promoveze și să generalizeze accesul la autotestare, prin stabilirea unor prețuri accesibile pentru autoteste atât pentru publicul larg, cât și pentru persoanele vulnerabile

 • să promoveze și să susțină prevenirea combinată

 • să asigure și să propună profilaxia pre-expunere (PrEP) persoanelor care nu sunt infectate cu HIV și să îi îndrume pe cei care trăiesc cu HIV către servicii de îngrijire complexe și constante

 • să stimuleze inovația în prevenire, testare și tratament și să stimuleze capitalizarea bunelor practici din cele 3 domenii.

În 2021, în cadrul Săptămânii Internaționale a Testării, 39.202 persoane din întreaga lume au beneficiat de 42.083 teste (HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis, diverse tipuri de cancer produse de virusul papiloma uman), în 37 de țări. 

ARAS a asigurat anul trecut accesul la testare HIV pentru 650 persoane din România, prin trimiterea gratuită de teste rapide la domiciliu.

În perioada 21-24 noiembrie 2022, vă puteți testa gratuit și anonim, pentru HIV și Hepatită C, în următoarele centre ARAS:

Checkpoint ARAS București 0751 01 05 39, Checkpoint ARAS Cluj 0751 11 10 17, Checkpoint ARAS Iași 0751 12 07 08, Centrul de Sănătate ARAS – 0740.303.744 https://arasnet.ro/sit-testare-centre/

sau

puteți comanda gratuit unul din cele 800 de kituri de testare gratuită (HIV și Hepatită C) pe care ARAS le oferă în cadrul campaniei.

Despre ARAS: Înființată la data de 10 aprilie 1992, ARAS este una dintre primele asociații anti-SIDA din România și una din primele asociații non-guvernamentale românești apărute după 1989.

Ca o încununare a contribuției la răspunsul național la epidemia HIV, în cadrul ședinței Guvernului României din 14 septembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea de Guvern privind recunoașterea Asociației Române Anti-SIDA ca fiind de utilitate publică.

ARAS este membră a Coaliției Internaționale PLUS și membra Comitetului Român de Coordonare a Programelor HIV/SIDA și de Control al Tuberculozei, a Coaliției ONGurilor pentru Fondurile Structurale Europene și a Rețelei Române de Reducere a Riscurilor Asociate Consumului de Droguri Injectabile (Romanian Harm Reduction Network – RHRN), avînd un rol activ în advocacy, schimbări legislative și reprezentarea persoanelor vulnerabile. Face parte din mai multe organisme internaționale din domeniu: Civil Society on HIV/AIDS Forum, Civil Society Forum on Drugs, Eurasian Harm Reduction Network (EHRN). https://arasnet.ro/

Despre Coaliția PLUS: Fondată în 2008, Coaliția PLUS este o uniune internațională de organizații neguvernamentale comunitare din domeniul SIDA și al hepatitelor virale. În prezent, desfășoară activități în 52 de țări, cu peste 100 de organizații ale societăți civile, are 16 membri cu drepturi depline (printre care și ARAS) și luptă pentru transformarea socială prin implicarea comunităților. https://www.coalitionplus.org/

AFILIERE CABINETE MEDICINĂ DE FAMILIE – PACIENȚI DIN JUDEȚELE NEAMȚ, VASLUI, VRANCEA ȘI BRĂILA

Termenul de depunere a documentelor de participare în vederea afilierii cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu casa de asigurări pentru implementarea activităților de screening al pacienților cu boli hepatice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila se prelungește până la data de  28 februarie 2023.

„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al Universității de Medicină și Farmacie GRIGORE T. POPA” din Iași (partener principal) și al Spitalului Clinic Județean de Urgență „SF. SPIRIDON” Iași în proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, anunță lansarea, începând cu 9 noiembrie 2022, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila. 

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 60% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

 1. Consultație preventivă
 2. Consultație efectuare procedură testare
 3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 11 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 28 februarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 27 ianuarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 10 ianuarie 2023

Prelungire afiliere Neamț, Vaslui, Vrancea și Brăila până la data de 15 decembrie 2022

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Lista entitatilor declarate admise la 25.11.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 09.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 16.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 23.12.2022  

Lista entitatilor declarate admise la 06.01.2023

Lista entitatilor declarate admise/respinse la 13.01.2023

Lista entitatilor declarate admise/respinse la 20.01.2023

Lista entitatilor declarate admise la 03.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 17.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 24.02.2023

Lista entitatilor declarate admise la 03.03.2023

Lista entitatilor declarate admise/retrase la 07.03.2023

Lista centralizată a entităților declarate admise/retrase/respinse

Decizie de începere a activității de screening

Pentru mai multe informații: 0751 120 592, email: afiliere_est@arasnet.ro

AFILIERE CABINETE DE MEDICINĂ DE FAMILIE – PACIENȚI JUD. IALOMIȚA ȘI VÂLCEA

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI în proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, anunță lansarea, începând cu 1 noiembrie 2022, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C. În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Ialomița și Vâlcea.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Ialomița sau Vâlcea; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 50% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

1. Consultația preventivă

2. Consultație efectuare procedură testare

3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 12 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Lista entităților declarate admise la data de 15 noiembrie 2022

Lista entităților declarate admise la data de 5 decembrie 2022

Lista entităților declarate admise la data de 20 decembrie 2022

Erata la lista entităților declarate admise la data de 20 decembrie 2022

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

PLUS – Proiect de informare pentru prevenire și nondiscriminare

              Începerea noului an școlar coincide cu noi oportunități de informare și educare pentru prevenirea HIV și combaterea discriminării. Acestea sunt oferite în cadrul serviciilor puse la dispoziție de ARAS în cadrul proiectului finanțat de Primăria Sectorului 6, ”PLUS – Proiect de informare pentru prevenire și non-discriminare” adresat tinerilor din sectorul 6 cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani.

              Timp de patru luni tinerii vor putea accesa informații despre infecția cu HIV: transmitere, testare, prevenire, dar și despre combaterea discriminării față de persoanele infectate cu HIV, sau afectate de boli transmisibile, prin campania care se desfășoară în social media pe pagina facebook ARAS București, dar și prin serviciul SIDA HELPLINE 0800800033 (linie telefonică gratuită cu acoperire națională).

         Voluntarii ARAS vor desfășura seminarii de informare în școlile, universitățile și centrele de plasament din sectorul 6 care au acceptat această ofertă de informare, iar toți tinerii care vor participa la aceste acțiuni de informare atât din mediul online, cât și din mediul școlar, vor putea participa la un concurs de cunoștințe al cărui premiu constă în participarea la Școala de Toamnă PLUS.

             Școala de Toamnă PLUS reprezintă atât un premiu pentru cunoștințele dobândite, cât și un demers de educare pentru prevenirea HIV și combaterea discriminării.

               Mai mult, sperăm ca participarea la această instruire să îi motiveze pe tinerii din sectorul 6 să se implice social devenind, la rândul lor, educatori pentru sănătate.

SUPORT PRIN SPORT PENTRU PERSOANE VULNERABILE

Școala Taijidao (ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV BEIJING CHENJIAGOU TAIJIQUAN TRAINING CENTER ROMÂNIA), în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) implementează proiectul „Suport prin SPORT pentru persoane vulnerabile”, proiect finanțat prin programul În Stare de Bine (www.instaredebine.ro), susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

Proiectul își propune ca la final, 30 de persoane din București, care se află în situații de vulnerabilitate, să beneficieze de îmbunătățirea calității vieții prin creșterea sentimentului de apartenență și recunoaștere socială.

Proiectul are o durată de șapte luni: 23 septembrie 2022 – 22 aprilie 2023

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 30 de persoane vulnerabile în relație cu infecția cu HIV (persoane infectate cu HIV, persoane dependente de droguri, persoane de etnie romă și/sau persoane LGBT) care participă la activități sportive, mai precis la: Taijiquan (Tai Chi Chuan) și Daoyin Yangshen Gong.

Cele 30 de persoane vulnerabile ce vor participa în cadrul proiectului vor avea următoarele beneficii și gratuități:

 • participarea la 5 cursuri de Taijiquan (Tai Chi Chuan),
 • participarea la 5 cursuri de Daoyin Yangshen Gong,
 • participarea la 2 cursuri de arta comunicării prin intermediul Taijiquan (Tai Chi Chuan),
 • participarea la un stagiu de 3 zile într-o locație în afara Bucureștiului (transport, cazare, masa și pregătire sportivă incluse),
 • materiale promoționale (rucsac, block-notes, tricou, pix etc.).

Beneficiile aduse de Taijiquan (Tai Chi Chuan) și Daoyin Yangshen Gong:

 • obținerea unei stări de armonie între corp, respirație și minte
 • combaterea eficientă a stresului cotidian
 • realizarea unui auto-masaj al articulațiilor și tendoanelor,
 • creșterea mobilității prin exersarea într-un mod specific a articulațiilor și musculaturii cu accent pe relaxare,
 • îmbunătățirea abilităților sociale prin practicarea activităților sportive în grup,
 • creșterea gradului de conștientizare și de echilibrare a stărilor emoționale,
 • creșterea încrederii de sine și în forțele proprii,
 • îmbunătățirea sistemului imunitar.

Afiliere 1 (un) cabinet de medicină de familie – pacienți jud. Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TL), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) și Vâlcea (VL)

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC FUNDENI în proiectul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, anunță lansarea, începând cu 11 octombrie 2022, a procedurii de afiliere a unui (1) cabinet de medicină de familie aflat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C, în cadrul CARAVANEI MOBILE.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) și Vâlcea (VL); nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. 

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetul de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

1. Consultația preventivă

2. Consultație efectuare procedură testare

3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 12 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere 

Lista entității declarate admisă la 13 octombrie 2022 

Lista entității declarate admisă la 19 octombrie 2022 

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

Conferința „Servicii, Nu Pedepse!” în contextul modificărilor legislative de creștere a pedepselor pentru consumatorii de substanțe interzise

În contextul actual, în care toate țările din Uniunea Europeană se îndreaptă spre legalizarea consumului de droguri (iar majoritatea au dezincriminat deja posesia pentru consum personal), în Parlamentul României se discută creșterea pedepselor pentru consumatori.
 
ARAS a invitat mai mulți activiști și reprezentanți ai serviciilor pentru persoanele vulnerabile să discute cu presa și să tragă un semnal de alarmă că modificările legislative din România nu vor opri consumul de droguri și societatea riscă să vadă o creștere a numărului de victime care se vor ascunde și vor consuma substanțe necunoscute de frica pedepselor și a amenințărilor cu închisoare. 
 
Evenimentul a avut loc în 26 septembrie la Hotel Mercure Unirii din București și la dezbatere au participat:
Luis Mendao – asociația GAT (Portugalia)
Eugen Hriscu- medic psihiatru, specialist în domeniul dependențelor acreditat de Ministerul Sănătății
Maria Georgescu – Director Executiv, ARAS
Alina Bocai – Director de Programe, ARAS
Alina Dumitriu – Director Executiv, Sens Pozitiv