DE 7 APRILIE – ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII, MINISTERUL SĂNĂTĂȚII DECIDE SĂ FACĂ ȘI MAI PUȚIN PENTRU SĂNĂTATEA POPULAȚIEI

Pe 1 aprilie, au intrat în vigoare normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate. Ignorând complet ghidurile și recomandările internaționale precum și nevoile grupurilor vulnerabile din România, Ministerul Sănătății aruncă Programul Național de Prevenire, Supraveghere și Control al infecției HIV/SIDA în urmă cu aproape 10 ani. 

Organizația Mondială a Sănătății recomandă intensificarea testării HIV – Ministerul Sănătății oferă 30.000 de teste rapide pentru toată populația României.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca, până în 2030, 95% dintre persoanele care trăiesc cu HIV să fie incluse în tratament – Ministerul Sănătății și-a propus ca indicator 80%.În plus, Organizația Mondială a Sănătății recomandă includerea în tratament imediat după testare, în cazul rezultatului pozitiv – Ministerul Sănătății propune aceleași criterii de includere în tratament din 2013 (depășite din toate punctele de vedere).

Organizația Mondială a Sănătății recomandă extinderea programelor de prevenire și includerea tuturor grupurilor vulnerabile – Ministerul Sănătății ignoră complet prevenirea, așa cum a făcut-o în ultimii 30 de ani.  

Organizația Mondială a Sănătății recomandă creșterea accesului la servicii și materiale de prevenire HIV pentru toate categoriile de populație, cu o atenție sporită față de grupurile vulnerabile care prezintă un risc crescut de infectare – Ministerul Sănătății nu propune niciun indicator pentru prevenire, deși, conform statisticilor Comisiei Naționale de Luptă anti-SIDA a Ministerului, numărul de cazuri HIV în rândul consumatorilor de droguri și al bărbaților care fac sex cu bărbați este în creștere.

Organizația Mondială a Sănătății,  Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA și Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor recomandă PrEP (Profilaxia Pre-Expunere: o pastilă pe zi care previne infectarea cu HIV) ca o măsură eficientă și eficace de prevenire, iar state precum Franța și Germania acoperă deja costul acestei măsuri de prevenire din fonduri publice – Ministerul Sănătății nu include această metodă modernă de prevenire în programul național.

Toate organizațiile și instituțiile internaționale recomandă ca legile, politicile, toate documentele oficiale referitoare la sănătate să se adopte prin consultarea cu grupurile interesate de problema în cauză (asociații de pacienți, organizații de prevenire, persoane afectate de boală, familiile acestora etc). Ministerul Sănătății decide singur ce este mai bine pentru populația României, ignorând complet pacienții și organizațiile neguvernamentale și, astfel, încălcând principiile de bună practică și cooperare.

În condițiile în care România continuă să primească fonduri externe nerambursabile pentru sănătate și pregătește, chiar în acest moment, o nouă Strategie Națională de Sănătate, cerem Ministerului Sănătății să retragă aceste norme și să le alinieze cu recomandările internaționale, cu nevoile și realitățile cu care ne confruntăm, asigurând totodată un proces transparent de elaborare.

Apel pentru participare la screening (testare rapidă) pentru hepatite în județul Bacău

Locuitorii din județul Bacău vor putea participa, din luna iunie 2022, la testare pentru hepatitele B și C prin intermediul cabinetelor de medicină de familie. Pe 28 martie a.c. a fost deschisă procedura de afiliere la screening pentru cabinetele medicale, acestea având posibilitatea de a se înscrie și apoi testa pacienții, cu teste rapide, chiar în cabinete.

În fiecare județ din estul României testarea gratuită și rapidă pentru hepatitele B și C va fi posibilă timp de 6-12 luni, implicarea mare a medicilor de familie asigurând accesibilitatea screening-ului pentru cetățeni.

Hepatitele B și C constituie încă un subiect puțin cunoscut de populație, deși uneori pot avea evoluție severă, deși pentru hepatita B există vaccin, deși hepatita C se poate vindeca, deși infectarea pe cale sexuală poate fi prevenită prin informare și educare.

Implicarea în screening a medicilor de familie din județul Bacău va accesibiliza testarea pentru minimum 10.000 de pacienți, inclusiv persoane din mediul rural sau persoane aflate în situații de vulnerabilitate.

Liana Velica, coordonator activități ARAS, declară că „testarea rapidă pentru hepatite B și C se desfășoară deja în județele Iași, Constanța, Tulcea și Galați, fiind implicate 248 de cabinete de medicină de familie din aceste județe, care au asigurat consultații medicale pentru peste 43.000 de persoane. Rugăm medicii de familie din Bacău să vină alături de noi în acest demers de a aduce serviciile de testare aproape de pacienți. Mai ales că proiectul asigură și acompanierea către servicii medicale specializate a celor care primesc rezultate pozitive, în vederea stadializării și, ulterior, a inițierii tratamentului.”

Procedura de afiliere la screening pentru cabinetele de medicină de familie din județul Bacău este disponibilă pe www.arasnet.ro și pe www.umfiasi.ro

Activitatea de screening se desfășoară în cadrul proiectului „LIVE(RO)2 – EST, program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare spre tratament ale pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon“ din Iași.

Prelungire afiliere Bacău până la data de 20 mai 2022

Program gratuit de testare a hepatitelor lansat în județul Dâmbovița!

Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale continuă, județul Dâmbovița fiind cel de-al treilea județ în care se va derula Campania de testare prin cabinetele de medicină de familie afiliate în proiect.

Lansarea campaniei de testare în județul Dâmbovița a fost găzduită de Consiliului Județean Dâmbovița, autoritățile publice locale înțelegând importanța și unicitatea acestei acțiuni, oferind sprijinul lor în activitățile de sănătate publică destinate locuitorilor județului.

Profesor Dr. Liliana Gheorghe – managerul Proiectului LIVE(RO)2-SUD, medic primar
gastroenterologie Institutul Clinic Fundeni, a explicat importanța acestui proiect în contextul în care România se află printre țările europene cu cele mai mari rate de prevalență ale hepatitelor virale, ceea ce face necesară continuarea eforturilor de prevenție, screening și tratament asumate în 2019 prin Planul Cadru Național de Control
al Hepatitelor Virale. “Majoritatea persoanelor infectate nu sunt cunoscute și, ca urmare, nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală, atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic. Recunoscând importanța acestei probleme în România, Comisia Europeană a decis finanțarea unui amplu program de screening, identificare și acces la servicii medicale adecvate și de înaltă calitate pentru
persoanele cu afecțiuni hepatice rezultate infectării cu virusurile hepatitice B și C, program adresat în special categoriilor vulnerabile si persoanelor din mediul rural, cu acces limitat la serviciile medicale curente.”

Întregul comunicat se poate citi mai jos 

Program gratuit de testare a hepatitelor lansat în județul Olt!

Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale continuă, județul Olt fiind cel de-al patrulea județ în care se va derula Campania de testare prin cabinetele de medicină de familie afiliate în proiect.

Lansarea campaniei de testare în județul Olt a fost găzduită de Consiliului Județean Olt, autoritățile publice locale înțelegând importanța și unicitatea acestei acțiuni, oferind sprijinul lor în activitățile de sănătate publică destinate locuitorilor județului.

Profesor Dr. Liliana Gheorghe – managerul Proiectului LIVE(RO)2-SUD, medic primar gastroenterologie Institutul Clinic Fundeni, a explicat importanța acestui proiect în contextul în care România se află printre țările europene cu cele mai mari rate de prevalență a hepatitelor virale, ceea ce face necesară continuarea eforturilor de prevenție, screening și tratament asumate în 2019 prin Planul Cadru Național de Control al Hepatitelor Virale. “Majoritatea persoanelor infectate nu sunt cunoscute și, ca urmare, nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală, atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic. Recunoscând importanța acestei probleme în România, Comisia Europeană a decis finanțarea unui amplu program de screening, identificare și acces la servicii medicale adecvate și de înaltă calitate pentru persoanele cu afecțiuni hepatice rezultate infectării cu virusurile hepatitice B și C, program adresat în special categoriilor vulnerabile și persoanelor din mediul rural, cu acces limitat la serviciile medicale curente.

Dinamizarea bătăliei cu hepatitele virale în România a debutat cu pași uriași în vara anului 2021 prin intermediul Programelor regionale de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – LIVE(RO)2 SUD și LIVE(RO) 2 EST-susținute din fonduri europene, ce vor acoperi până la finalul anului 2023 două treimi din suprafața României, aducând la lumină pacienții necunoscuți cu infecții virale hepatitice și integrându-i în cascada de îngrijiri specifice: diagnostic tratament-vindecare. Consider că anul 2022 reprezintă un an decisiv, în care România își poate dovedi performanța și poate intra în plutonul țărilor aliniate strategiei OMS, de eliminare a hepatitelor virale ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030.”

Întreg comunicatul poate fi citit mai jos.

Să punem capăt epidemiei HIV

Ziua Mondială SIDA evidențiază anul acesta necesitatea urgentă de a pune capăt inegalităților care stau la baza răspândirii infecției cu HIV și a altor pandemii din întreaga lume.

Fără acțiuni îndrăznețe și rapide împotriva inegalităților, riscăm să ratăm obiectivul UNAIDS de a pune capăt epidemiei SIDA până în 2030, precum și de a stopa pandemia prelungită de COVID-19, ce va provoca o criză socială și economică în spirală.

La patruzeci de ani de când au fost raportate primele cazuri de SIDA, HIV încă amenință lumea. Suntem departe de îndeplinirea angajamentului comun de a pune capăt epidemiei SIDA până în 2030, nu din cauza lipsei de cunoștințe sau de instrumente pentru a învinge infecția cu HIV, ci din cauza inegalităților structurale care împiedică implementarea soluțiilor dovedite pentru prevenirea, diagnosticul și tratamentul HIV.

Răspunsul global la epidemnia de HIV a reușit să transforme lumea, aducând în prim plan nevoia de informare, educare și comunicare, schimbarea atitudinii și alegerea comportamentelor fără risc atât în viața privată, cât și în mediul profesional, asigurarea de servicii de sănătate sigure, fără risc de infectare, promovarea testării și consilierii HIV pentru toți, asigurarea confidențialității, nediscriminarea persoanelor care trăiesc cu HIV, asigurarea accesului persoanalor vulnerabile, marginalizate la servicii comunitare de prevenire și diagnostic.

Infecția cu HIV nu mai provoacă moartea, ca la începutul epidemiei, dar injustiția socială și discriminarea fac dificilă viața cu HIV. Deși există percepția că un moment de criză nu este potrivit pentru a acorda prioritate abordării injustițiilor sociale subiacente, este clar că fără a face acest lucru, criza nu poate fi depășită.

Abordarea inegalităților este o promisiune globală de lungă durată, a cărei urgență a crescut. În 2015, toate țările s-au angajat să reducă inegalitățile ca parte a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă/ Agenda 2030. Este un angajament asumat și de România, care include asigurarea sănătății tuturor cetățenilor și, implicit, a accesului la servicii, indiferent de statutul lor pe piața muncii, existența unei asigurări de sănătate etc.

Pe lângă faptul că este esențială pentru eliminarea infecției cu HIV, abordarea inegalităților va promova drepturile omului în rândul populațiilor cheie și al persoanelor care trăiesc cu HIV, va pregăti societatea pentru a învinge COVID-19 și alte pandemii și va sprijini redresarea economică și stabilitatea. Îndeplinirea promisiunii de a aborda inegalitățile va salva vieți și va aduce beneficii societății în ansamblu.

Este nevoie de o schimbare radicală. Politicile publice, economice și sociale trebuie să protejeze drepturile tuturor și să acorde atenție nevoilor comunităților dezavantajate și marginalizate.

Noi activități de depistare precoce a tuberculozei, în Ilfov

Noi activități de depistare precoce a tuberculozei, în Ilfov

În perioada 25.10.2021-26.10.2021, Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” și Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), va organiza activități de depistare precoce (screening) a tuberculozei în cadrul grupurilor vulnerabile, din județul Ilfov.

În data de  25 octombrie 2021, între orele orele 10:00 – 14:00, în localitatea Snagov, în fața cabinetelor de medicină de familie și în data de 26 octombrie 2021, între orele orele 10:00 – 14:00, în localitatea Periș, în fața cabinetelor de medicină de familie. Caravana de screening este dotată și cu un program de inteligență artificială care ajută la depistarea tuberculozei și altor 14 patologii pulmonare. Serviciile medicale ale caravanei sunt asigurate de personal medical specializat, iar în contextul pandemiei de COVID-19, cu ajutorul testelor efectuate în mod gratuit, pot fi detectate inclusiv eventuale sechele post-COVID-19 și se poate face o recomandare pentru continuarea investigațiilor la un medic specialist.

 

 Accesul către serviciile medicale va fi completat de activități de informare, educare și conștientizare, iar persoanele diagnosticate vor beneficia de activități de sprijin în vederea facilitării participării la tratament (ex. consiliere psihologică, suport individual personalizat, subvenții și alte servicii adaptate și necesare). Toate aceste activități se derulează în cadrul proiectului POCU/4.9/225/117426 „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, cofinanțat din Fondul Social Eurpean prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Mai multe, în documentele anexate

Comunicat de presă

Anunț Snagov

Anunț Periș

Adresa MS DSP Brasov

In atentia dnei

Doamna ministru,

Doamna /domnule

Vă rugăm să luați măsurile necesare pentru refacerea neîntârziată a capoacitatii de asistență medicală spitalicească pentru pacienții care trăiesc cu HIV din județul Brasov, persoane care au nevoie urgentă de asistență medicală de specialitate, în spital.

Perioada epidemiei de Covod a reprezentat deja o mare încercare și pentru pacienții care trăiesc cu HIV/SIDA (desigur și pentru personalul medical), însă în acest moment orice întârziere în restabilirea capacității de asistență spitaliceasca reprezinta o neglijare fără nicio justificare a nevoilor persoanelor în cauza, care poate chiar cauza decese prevenibile.

Facem această solicitare ca urmare a semnălarii unui caz grav de către un aparținător al unui pacient cu HIV/SIDA din județul Brasov, la linia telefonică de informare și suport – Helpline SIDA -, APARȚINĂTOR  care a nu a gĂsit o formulă de internare în cadrul rețelei de asistenta medicala din municipiul reședință de judeș,  Brasov, și care prin urmare nu a primit la timp îngrijirirea de care are nevoie urgenta pentru a trăi și a depăși momentul de criză.

Atragem atentia asupra capacității limitate de cooperare între spitale (specialitățile infecțioase și alte specialități clinice) și asupra incapacității de a acorda îngrijirile necesare pe timp de episod epidemic în alte spitale pacienților cu HIV.

Situatii similare pot fi și în alte județe și chiar și în capitala Bucuresti, motiv pentru care vă rugăm, doamnă ministru, să luatți măsuri pentru ca DSP județene să verifice și să avizeze cât mai repede deschiderea pentru pacienții cu patologii infecțioase a secțiile respective din cadrul spitalelor din toată țara.

COMUNICAT DE PRESĂ

București, 2 decembrie 2020

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 ”Într-un raport publicat în ajunul Zilei Mondiale SIDA, UNAIDS îndeamnă țările să-și intensifice acțiunea globală în domeniul HIV, propunând noi obiective pentru 2025. Răspunsul mondial față de SIDA nu era pe drumul bun chiar dinainte de izbucnirea pandemiei COVID-19, iar răspândirea noului coronavirus a antrenat și mai mulți pași înapoi. […]

 Obiectivele propuse pentru 2025 se referă în special la persoanele cele mai la risc și mai marginalizate – femeile tinere și fetele, adolescenții, lucrătorii sexual, persoanele transgender, persoanele care utilizează droguri injectabile și persoanele homosexuale.  

 Noi obiective în ceea ce privește testarea — 95-95-95 – trebuie atinse în rândul subpopulațiilor și al tuturor categoriilor de vârstă. Se preconizează, îndeosebi, ca 95% dintre persoanele aflate la risc să aibă acces la opțiuni de prevenire adecvate (prezervative, medicamente…), 95% dintre femeile seropozitive însărcinate sau care alăptează să aibă o încărcătură virală sanguină nedetectabilă, datorită tratamentului, iar 95% dintre copiii expuși la infecția cu HIV să fie testați până în 2025.” 

 [Extrase din comunicatul de presă UNAIDS, cu ocazia lansării raportului Prevailing against pandemics by putting people at the centre, Geneva, 26 nov. 2020] 

                                                                                             

Pentru că suntem la un pas de alegerile parlamentare 2020, de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, care coincide însă și cu Ziua Mondială SIDA, ARAS – Asociația Română Anti-SIDA — a adresat principalelor partide politice candidate din țara noastră câte o scrisoare prin își exprimă speranța că sănătatea va reprezenta o prioritate pentru fiecare dintre acestea în următorii patru ani. 

 Conținutul scrisorilor se regăsește în paragrafele de mai jos:

«Criza COVID-19 a scos încă o dată la suprafață problemele cu care se confruntă sistemul sanitar din România și, ca orice criză, s-a transformat într-o ocazie pentru reformă. ARAS a atras atenția, în această perioadă, asupra problemelor cu care se confruntă cei mai vulnerabili dintre cetățenii țării, probleme agravate de criza sanitară.

În ceea ce privește sănătatea, angajamentul suprem este cel menționat de articolul 34 din Constituție:

“(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.

(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.”

Reamintim câteva informații utile și îngrijorătoare: ne aflăm pe primul loc în Europa la numărul de cazuri de tuberculoză multirezistentă și sifilis; nu avem o strategie națională și nici un buget pentru prevenirea infecției cu HIV/SIDA și a hepatitelor virale, deși există în prezent modalități clare de prevenire a acestor boli; asistența comunitară (înțeleasă ca asistență medico-socială acordată de membrii comunităților pentru comunități și inclusă în toate recomandările internaționale) nu este recunoscută și susținută ca soluție pentru a se ajunge la persoanele cele mai vulnerabile, care, astfel, rămân mereu în afara sistemului.

Ținând cont de cele expuse, vă supunem atenției două direcții esențiale care, conform recomandărilor internaționale și bunelor practici deja dovedite, pot duce la rezolvarea problemelor sus-menționate:

 

  • PREVENIRE: costă mult mai puțin să previi decât să vindeci, iar prevenirea implică în mod activ și cetățenii, care devin responsabili de propria sănătate. Și mai ales în România, unde bugetul pentru acest domeniu este în mod constant sub-dimensionat. Prevenirea înseamnă informare-educare-comunicare, testare, consiliere, reducerea riscurilor, tratamentul ca metodă de prevenire. Accesul la informații și la materiale de prevenire, dar și la tratament trebuie să fie egal pentru toți cetățenii, fără discriminare (asigurare de sănătate, acte de identitate, dependență de substanțe etc).

 

  • DEMOCRAȚIE SANITARĂ și SCOATEREA SĂNĂTĂȚII ÎN AFARA POLITICULUI: înseamnă implicarea tuturor actorilor relevanți, în egală măsură (profesioniști din domeniul medical, organizații neguvernamentale comunitare, care lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile și mai expuse infectărilor și transmiterii bolilor, și instituții private din domeniul sănătății), astfel încât toți cetățenii să primească servicii medicale, indiferent dacă au sau nu asigurare de sănătate și document de identitate.

Democrația sanitară include sprijinirea asistenței comunitare, adică implicarea membrilor comunității în definirea programelor de sănătate și în implementarea acestora. În epidemii dinamice, cum sunt HIV și hepatita C, membrii grupurilor vulnerabile sunt în centrul programelor de sănătate: doar asigurând servicii de sănătate țintite acestor grupuri este posibilă stingerea epidemiilor. Organizațiile comunitare includ membri ai comunităților afectate și asigură complianța acestora la programe de prevenire, reducerea riscurilor și tratament. Fără marginalizare socială și discriminare, accesul este mai ușor la aceste servicii și astfel se stopează transmiterea în rândul comunității respective cât și în întreaga societate. Organizațiile comunitare sunt plus-valoare în sănătatea publică, în educație și protecție socială, contribuind alături de profesioniști la îmbunătățirea calității vieții.

Nu în ultimul rând, subliniem încă o dată importanța organizațiilor neguvernamentale în procesul de reglementare și implementare a măsurilor din sănătate. Vorbim despre organizații cu experiență lungă și bogată, unele de aproape 30 de ani, care sunt o sursă de informații și un instrument de lucru în și cu comunitățile cele mai afectate.

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA este o organizație neguvernamentală care oferă din 1992 servicii de prevenire HIV/SIDA, hepatite, infecții cu transmitere sexuală și de sprijin pentru persoanele afectate și pentru familiile acestora. În plus, ARAS luptă pentru respectarea drepturilor omului în România, care includ dreptul la servicii medicale și sociale. ARAS este membră a Coaliției Internaționale PLUS. »

Vă mulțumim, Maria Georgescu,

Director executiv, ARAS

 

Persoană de contact: Nicoleta Dascălu

Director advocacy, ARAS

Tel.: 0745 101 467

Testare pentru hepatitele virale cu bani europeni în județul Dolj

Cu doar o săptămână înainte de Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor s-a dat startul celui mai amplu program de testare gratuită pentru depistarea infecției cu virusuri hepatitice B și C din România, susținut prin fonduri UE.

 Prin proiectul LIVE(RO)-2-SUD, implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) se va realiza testarea pentru hepatite virale a cel puțin 120.000 de persoane care locuiesc în regiunile Sud-Vest Oltenia și Sud Muntenia.

La conferința de presă de lansare a programului, desfășurată la sediul Consiliului Județean Dolj, au participat Președintele Consiliului Județean Dolj, dl. Dorin Cosmin Vasile, profesor dr. Liliana Gheorghe – medic primar gastroenterologie, manager de proiect, profesor dr. Ion Rogoveanu, Universitatea Craiova – Facultatea de Medicină, Liana Velica, coordonator al proiectului din partea ARAS, precum și dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședinte al Societății Naționale de Medicina Familiei, dr. Carmen-Adriana Dogaru – Președinte al Asociației Medicilor de Familie Dolj, dr. Mihaela Udrescu – Coordonator Național al Grupului GastRO al Societății Naționale de Medicina Familiei. Județele Argeș și Dolj sunt primele județe în care se va demara campania de testare, începând cu luna iulie 2021.

 Prin acest program regional de prevenție, screening și diagnostic se urmărește îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea accesului la servicii medicale de calitate, în special pentru persoanele care locuiesc în mediul rural și persoanele din grupuri vulnerabile (persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă, persoane neasigurate etc.). Lista medicilor de familie afiliați se poate vizualiza pe site-ul ARAS, www.arasnet.ro.

„Testarea pentru depistarea infecției cu virusuri hepatitice B și C se va realiza în cabinetul medicului de familie, prin teste rapide din sânge capilar, ce detectează antigenul HBs (AgHBs) și anticorpii anti-hepatită C (anti-HCV). În cazul unui rezultat pozitiv, pacientul va fi programat pentru consult de specialitate și extinderea investigațiilor, în vederea tratamentului, în unul dintre Centrele de Prevenție înființate prin proiect. Datele pacienților testați vor fi înregistrate în sistemul electronic de evidență a screeningului (S.E.E.S.); analiza acestor date va reprezenta o valoroasă sursă pentru politicile publice de sănătate prin recomandări specifice derivate din aceste date”, a declarat doamna Profesor Dr. Liliana Gheorghe, manager al Proiectului LIVE(RO) – 2-SUD. Aceasta a mai precizat că grupul țintă al proiectului este reprezentat de 120.000 persoane beneficiare de screening, dintre care: 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală.  

Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Cosmin Vasile, a apreciat necesitatea și importanța unui proiect de asemenea anvergură, având în vedere că județul are o populație de aproape 700.000 de locuitori. „Campania de testare pentru depistarea hepatitelor virale B și C este un pas important către eliminarea hepatitelor virale, un obiectiv pe care autoritățile publice și cele medicale trebuie să și-l asume în egală măsură. Suntem cu toții conștienți că prevenția este singura soluție pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației, de aceea încurajăm și susținem astfel de proiecte. De altfel, Consiliul Județean Dolj este un partener permanent al acestor tipuri de inițiative, cu scopul de a susține programele medicale destinate populației din regiune. În plus, am demarat și noi proiecte ce vizează prevenția și accesul la serviciile medicale în mediul rural, proiecte ce vor fi finanțate prin fonduri europene”.

Rolul și importanța proiectului pentru comunitate au fost evidențiate și de Prof. Univ. Dr. Ion Rogoveanu, medic primar gastroenterologie în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova, care a pus accentul pe importanța testării în contextul în care hepatita virală este o boală de cele mai multe ori asimptomatică. „În calitate de coordonator al unuia dintre cele trei Centre de Prevenție din cadrul Live(RO)2, pot spune că importanța acestui proiect este reprezentată de crearea Sistemului de Evidență Electronică a Screeningului, în care sunt introduse toate datele obținute prin acest program, dar mai ales de cooperarea pluridisciplinară, dintre medicii de familie, medicii gastroenterologi, medicii interniști, medicii de laborator și asistenții medicali. Anterior acestui proiect, au beneficiat de cursuri de formare în domeniul hepatitelor virale 486 de medici din specialitățile medicină de familie, medicină internă, gastroenterologie, medicină de laborator și radiologie-imagistică medicală și 349 de medici de familie, prin alte două proiecte cu finanțare externă  HEPATER și  LIVE(RO) 1”, a declarat Prof. Univ. Dr. Ion Rogoveanu.

Doctor Adriana Dogaru, Președinte al Asociației Medicilor de Familie Dolj, a precizat că: „Proiectul pilot de screening LIVE(RO) 2 este deosebit și binevenit în Dolj pentru că, pentru prima dată, medicii de familie participanți vor avea posibilitatea să ofere cea mai bună soluție medicală pacienților cu posibilități financiare reduse, care nu-și permit să plătească investigațiile atât de necesare pentru un diagnostic complet și tratament corect în caz de hepatită postvirală. Asociația SNMF filiala Dolj, care cuprinde 75% din totalul medicilor de familie din județul Dolj, susține această activitate.”

Identificarea medicilor de familie care s-au afiliat la proiect, dar și a persoanelor vulnerabile care trebuie îndrumate spre testare se efectuează cu ajutorul Asociației Române Anti-SIDA (ARAS). Doamna Liana Velica, coordonator ARAS al proiectului, a declarat: „Echipele noastre au un rol esențial în informarea corectă a tuturor persoanelor interesate de screening, în așa fel încât să testăm un număr cât mai mare de beneficiari și să reducem numărul celor care nu își cunosc statutul serologic și pot fi infectați fără să știe. În județul Dolj, ARAS a afiliat 45 de medici de familie, prin intermediul cărora se va asigura, în cazul unui test pozitiv, conectarea la diagnostic și stadializare. Proiectul de față este o ocazie unică pentru a ajunge la cei mai vulnerabili și a le oferi șansa la sănătate”.

Proiectul reprezintă cea mai amplă campanie de testare a hepatitelor virale care s-a desfășurat vreodată în România, fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Start la testare în cel mai amplu program de testare gratuită pentru depistarea infecției cu virusuri hepatitice B și C din România, susținut prin fonduri UE. Proiectul LIVE(RO)2- SUD a debutat astăzi la Câmpulung, în județul Argeș

Programul de screening populațional derulat în cadrul proiectului LIVE(RO)-2-SUD,
implementat de Institutul Clinic Fundeni în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA
(ARAS) a debutat astăzi, 14 iulie, în județul Argeș, municipiul Câmpulung. Județele
Argeș și Dolj sunt primele județe în care se va demara campania de testare începând
cu luna iulie 2021.

La conferința de presă de lansare a programului, desfășurată la sediul Primăriei din
Câmpulung, au participat Primarul Municipiului Câmpulung, doamna Elena Lasconi,
doamna profesor Liliana Gheorghe – medic primar gastroenterologie și managerul de
proiect din partea Institutului Clinic Fundeni, doamna profesor dr. Corina Pop, medic
primar gastroenterologie, doamna Liana Velica, coordonator al proiectului din partea
partenerului ARAS, precum și doamnele âdr. Mariana Boșneag – Președinte al
Asociației Medicilor de Familie Argeș, dr. Ioana Predoiu – expert județean medici de
familie pe Proiectul LIVE(RO)- 2- SUD, dr. Mihaela Udrescu – Coordonator Național al
Grupului GastRO al SNMF.

LIVE(RO)-2-SUD este un program regional de prevenire, screening și diagnostic al
pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D
și C prin intermediul căruia se va realiza screeningul populațional în două regiuni de
dezvoltare, mai precis Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia.

Proiectul reprezintă cea mai ampla campanie de testare a hepatitelor virale care s-a
desfășurat vreodată în România, fiind cofinanțat din Fondul Social European, prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Prin acest program regional de prevenție, screening și diagnostic se urmărește
îmbunătățirea stării de sănătate a populației și creșterea accesului la servicii medicale
de calitate, în special pentru persoanele care locuiesc în mediul rural și persoanele din
grupuri vulnerabile (persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici, persoane cu
dizabilități, persoane de etnie romă, persoane neasigurate etc.).

Comunicatul întreg se poate citi mai jos.

Puteți urmări Conferința de Presă înregistrată aici: https://fb.watch/v/19_NJU9pb/

Mai multe informatii despre proiect pe site-ul www.screening-insp.ro, pagina de
facebook Livero 2 -SUD sau la adresa de e-mail comunicare.livero.sud@gmail.com

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta pe datele de mai jos :
Marinela Debu – Specialist Comunicare LIVE(RO)- 2- SUD- Tel. 0721/304160;
Email: comunicare.livero.sud@gmail.com