HELPLINE GRATUIT - 0800 800 033

Afiliere cabinete de medicină de familie – pacienți jud. OLT și DÂMBOVIȚA

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC  FUNDENI  în proiectul „ LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, anunță lansarea, începând cu 30 septembrie 2021, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C. În această etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Olt și Dâmbovița.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Olt sau Dâmbovița; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 70% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

 1. Consultația preventivă
 2. Consultație efectuare procedură testare
 3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 12 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Prelungire perioadă afliere 17 noiembrie 2021

Prelungire perioadă afiliere

Anunț afiliere

Erată anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

Lista entităților declarate admise la 21 octombrie 2021 – SUD

Lista entităților declarate admise la 28 octombrie 2021 – SUD 

Lista entităților declarate admise la 08 noiembrie 2021 – SUD

Lista entităților declarate admise la 22 noiembrie 2021 – SUD

Lista entităților declarate admise la 29 noiembrie 2021 – SUD

Ziua Mondială a Hepatitei – 28 Iulie

La 28 Iulie este marcată Ziua Mondială a Hepatitei, un prilej pentru a readuce în atenția publicului și autorităților problematica informării, testării, diagnosticului și tratamentului acestor boli, în special în rândul persoanelor cu risc mai ridicat de infectare. Persoanele aflate în dificultate (vulnerabile social, comportamental, marginalizate) au acces limitat/restrâns la serviciile medicale, le accesează rar pentru că nu sunt informați despre riscurile la care se expun, despre posibilitățile de diagnostic sau tratament în sistemul de sănătate și apelează la acestea de cele mai multe ori doar în cazuri de urgență.

Ca parte din activitatea sa, ARAS susţine activ informarea şi diagnosticarea co-infecţiilor ataşate virusului HIV, hepatita B şi C fiind regăsite în aproximativ 60% din cazurile de noi infecţii cu HIV în România. Cel mai recent demers în acest sens este un proiect-pilot ”Right to Health”, susținut de compania Gilead Sciences Europe LTD și implementat în colaborare cu Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” și Spitalul Universitar de Urgență București, în perioada octombrie 2019-iulie 2021.

Prin acest proiect, ARAS și-a propus să îmbunătățească accesul persoanelor care consumă droguri injectabile din București la serviciile de prevenire, testare, diagnostic şi tratament al hepatitei C (VHC), utilizând trei strategii de eliminare: sensibilizarea și conștientizarea grupului țintă pentru prevenirea noilor infecții, identificarea persoanelor infectate și facilitarea accesului acestora la serviciile medicale în vederea inițierii tratamentului.

Semnalăm că în ciuda situaţiei de întârziere de 5 luni în semnarea contractului cost-volum-rezultat al CNAS precum și limitarea intrării pacienților în unitățile de asistență medicală pentru afecțiunile non-Covid ca urmare a declarării stării de urgență, peste 1000 de consumatori de droguri injectabile au beneficiat de sesiuni de informare și conștientizare cu privire la căile de transmitere, beneficiile diagnosticării precoce și accesul la serviciile medicale, reducerea riscului de expunere precum si modalități de evitare a transmiterii VHC; iar 775 de sesiuni de consiliere au fost organizate pre și post testare anticorpi anti-VHC.

În ceea ce privește accesul la tratament, prin intermediul acestei iniţiative, 210 consumatori de droguri injectabile care au prezentat teste reactive au fost ulterior acompaniați către serviciile de diagnostic și tratament, 50 dintre ei începând tratamentul în cadrul proiectului. Abordarea inovativă a proiectului a demonstrat nevoia de servicii integrate pentru acest grup vulnerabil asigurând navigarea pacienților în rețeaua de servicii medicale în vederea realizării investigațiilor necesare pentru inițierea tratamentului.

“Interesul este să arătam că un model viabil de depistare benevolă există şi este posibil şi în România, să punem la punct un sistem de asistenţă a persoanelor consumatoare de droguri şi astfel să creştem numărul celor intraţi în tratament”, a declarat Maria Georgescu director executiv ARAS cu prilejul organizării evenimentului de închidere al proiectului “Right to Health”, atunci când s-a subliniat importanța grupului de navigatori, personal din sistemul de asistență socială care ajută la acompanierea persoanelor vulnerabile şi la crearea de legături între beneficiari și structurile de sănătate.

Tot cu acest prilej, Dr. Adrian Abagiu, Medic primar boli infecţioase, Doctor în ştiinţe medicale la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a reiterat problematica investigațiilor suplimentare care prelungesc procesul de inițiere a dosarelor, limitând astfel numărul de pacienți care pot fi înrolați în tratament. În acelaşi cadru, Marinela Debu, președinte al APAH-RO, a atras atenția asupra necesității asigurării accesului la tratament şi pentru pacienții neasigurați în vederea atingerii obiectivului de eliminare a VHC ca problemă de sănătate publică, până în 2030.

Pe lângă aceste situaţii, dorim să facem vizibile şi provocările întâlnite de către persoanelor din grupuri vulnerabile în conectarea la sistemul şi serviciile medicale, la care se adaugă şi teama de a veni către tratament, din cauza stigmatizării. Un beneficiar ne-a împărtășit din dificultățile accesului în sistemul medical din cauza etichetării ca și consumatori de droguri și despre greutățile întâmpinate la nivelul obţinerii medicamentelor în farmacii, care procedau la verificări extrem de stricte, adăugând la procesul deja îngreunat prin necesitatea prezentărilor multiple la serviciile medicale publice și externalizate în vederea stabilirii diagnosticului și inițierii tratamentului VHC.

În efortul continuu de a atinge obiectivele de eliminare a HIV şi a hepatitei, începând cu 2020, ARAS s-a alăturat și unui program co-finanțat prin Fondul Social European, împreună cu Institutul Clinic Fundeni București, respectiv cu Universitatea de Medicină și Farmacie GRIGORE T. POPA din Iași și Spitalul Clinic Județean de Urgență „SF. SPIRIDON” Iași, în cadrul cărora se derulează campanii de testare gratuită pentru hepatită B și C, adresate locuitorilor din regiunile Nord Est și Sud Est, Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia. Locuitorii din 24 de judeţe vor avea acces la screening în cadrul LIVE (RO 2) EST, și LIVERO-2 SUD, testarea fiind însoțită de prevenire, diagnostic și direcționare către tratament pentru pacienții care sunt depistați cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C.

Fiind invitaţi la consultare de către CNAS pentru dezvoltarea noului contract cadru, ne dorim ca aceste lecții învățate de noi referitoare la condițiile de acces la serviciile medicale pentru investigaţii în legătură cu Hepatita C (CI, asigurare și card de sănătate, medic de familie) și situațiile expuse în urma experienței determinate de pauzele îndelungate dintre contractele cost-volum-rezultat, să fie luate în considerare în procedurile viitoare. Reiterăm astfel, de Ziua Mondială a Hepatitei, necesitatea deschiderii de care trebuie să dea dovadă autorităţile publice pentru a dezvolta servicii și a oferi resurse și către persoanele din grupurile vulnerabile.

ARAS: Campanie 21 zile “Sprijin, nu Pedepse”

ARAS: Campanie 21 zile “Sprijin, nu Pedepse”

În fiecare an la 26 Iunie, Naţiunile Unite consemnează “Ziua Internaţională de luptă împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri” şi cu această ocazie este marcată şi mişcarea “Sprijin, nu Pedepse”. Aceasta încearcă să schimbe poziţionarea în jurul iniţiativelor pe care guvernele din lumea întreagă le aplică în demersurile de control şi al măsurilor coercitive asupra consumului de droguri, pentru a obţine mai degrabă un impact pozitiv în comunităţile afectate şi a veni în sprijinul acestora, cu servicii de reducere a riscurilor.   

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA invită cu această ocazie la 21 de zile de acțiune “Sprijin, nu Pedepse” în care vom contacta actorii de decizie la nivel central și local, executiv și legislativ şi vom iniţia dialogul public în jurul acestei teme. Dorim să invităm la luarea de poziţie asupra problematicilor expuse, să deschidem comunicarea către soluții și să găsim sprijin în iniţierea de acţiuni concrete pentru remedierea acestei situații, cu care ne confruntăm periodic. Pentru o mai bună explicare a contextului și a istoricului lipsei cronice de finanțare națională/locală în serviciile de prevenire şi reducere a riscurilor, vă trimitem, ataşat, câteva informații relevante și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări suplimentare. 

Afiliere cabinete de medicină de familie – pacienți jud. IAȘI și CONSTANȚA

ACTUALIZARE PERIOADA DE DEPUNERE a aplicațiilor se prelungește până la data de 30 iunie 2021, ora 20:00 pentru AFILIEREA CABINETELOR MEDICINĂ DE FAMILIE – PACIENȚI DIN JUD. IAȘI/CONSTANȚA

„ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al Universității de Medicină și Farmacie GRIGORE T. POPA” din Iași (partener principal) și al Spitalului Clinic Județean de Urgență „SF. SPIRIDON” Iași în proiectul „Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est si Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST”, anunță lansarea, începând cu 15 aprilie 2021, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C.

În prima etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Iași și Constanța.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Iași sau Constanța; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 70% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

 1. Consultația preventivă
 2. Consultație efectuare procedură testare
 3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 11 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Pentru mai multe informații: 0751120592, email: afiliere_est@arasnet.ro

Lista entităților declarate admise la 30 iulie 2021– regiunea EST

 

Afiliere cabinete de medicină de familie – pacienți jud. DOLJ și ARGEȘ

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA, partener al INSTITUTULUI CLINIC  FUNDENI  în proiectul „ LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening şi diagnostic al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, anunță lansarea, începând cu 31 martie 2021, a procedurii de afiliere a cabinetelor de medicină de familie aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru implementarea activității de screening pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/ D și C. În prima etapă, screeningul se adresează pacienților din județele Argeș și Dolj.

Persoanele care beneficiază de servicii medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C în cadrul acestui proiect sunt persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: au vârsta peste 18 ani; au domiciliul/ reședința în județele Argeș sau Dolj; nu fac parte din categoria persoane gravide şi/ sau persoane lipsite de libertate. Minim 70% dintre persoanele care vor beneficia de servicii medicale vor fi persoane vulnerabile.

Serviciile medicale de prevenire și depistare precoce (screening) pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/ D și C care urmează să fie efectuate de Cabinetele de medicină de familie persoanelor vizate sunt următoarele:

 1. Consultația preventivă
 2. Consultație efectuare procedură testare
 3. Consultație post efectuare procedură testare.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9 și se desfășoară în perioada 12 august 2020 – 29 decembrie 2023.

Toate informațiile și documentele necesare pentru afiliere pot fi consultate și descărcate la următoarele link-uri:

Anunț afiliere

Procedură afiliere

Anexa 1 – Cerere înscriere

Anexa 2 – Declarație evitare dublă finanțare

Anexa 3 – Consimțământ GDPR

Model contract și anexe afiliere

Pentru mai multe informații: 0752 019 564, email: afiliere_sud@arasnet.ro

Lista entităților declarate admise 30 iulie 2021 – regiunea SUD

”Responsabilitate pentru sănătate”, un proiect dedicat tinerilor din București

Primăria Capitalei, Consiliul Local al Municipiului București / Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ARAS / Asociația Română Anti-SIDA anunță lansarea unui nou proiect

București, 15 noiembrie 2018 – Anunț lansare proiect

RESPONSABILITATE PENTRU SĂNĂTATE — UN PROIECT DEDICAT TINERILOR DIN BUCUREȘTI

Numărul de cazuri noi de infecție cu HIV crește constant în România cu, în medie, 650 de cazuri noi pe an, dintre care peste jumătate sunt din București.

Din cauza evoluției naturale a bolilor transmisibile și în absența educației pentru prevenire, în cazul hepatitelor, tuberculozei și al bolilor transmisible situația este asemănătoare, dar mai puțin documentată public. Mai mult, accesul la testarea pentru diagnosticarea acestor afecțiuni este redusă încă, inclusiv în Capitală, mai ales pentru tinerii care studiază sau lucrează aici, fără a avea domiciliul în această localitate.

De asemenea, infecția cu HIV rămâne unul dintre criteriile de discriminare cele mai puternice și mai frecvente, alături de apartenența la etnia roma sau de orientarea sexuală. Conform Programului SIDA al Națiunilor Unite, existența discriminării în comunitate limitează demersurile de prevenire, diagnosticare, tratament și sprijin, deoarece persoanele afectate nu au curaj să acceseze serviciile disponibile.

Primăria Capitalei, Consiliul General al Municipiului București / Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și ARAS – Asociația Română Anti-SIDA – derulează împreună, în perioada 15 noiembrie-15 decembrie 2018, un proiect care dezvoltă în Municipiul București modele de informare inovative pentru responsabilizarea tinerilor față de propria sănătate și pentru combaterea discriminării.

Pe durata proiectului, va fi promovată, prin contul de facebook ARAS București, o galerie în care vor avea loc toate evenimentele din proiect (seminarii online de prevenire HIV, respectiv de prevenire a discriminării, expoziție de afișe și spoturi de sănătate, concurs de cunoștințe despre testarea HIV, concurs soldat cu premii).

În paralel cu activitățile desfășurate în mediul virtual, tinerii vor avea la dispoziție și servicii de informare adaptate nevoilor lor, prin intermediul liniei telefonice gratuite SIDA Helpline – 0.800.800.033, precum și prin e-mail.

Campania se desfășoară într-o perioadă calendaristică bogată în evenimente internaționale de sensibilizare a publicului față de testarea HIV/hepatite, față de solidaritatea cu persoanele afectate de infecția cu HIV, față de drepturile omului etc.

Secvențele principale ale campaniei și rezultatele de parcurs/final vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă.

Promovarea campaniei în mediul virtual va fi sprijinită de o firmă de specialitate.

Valoarea totală a proiectului este de 61.150 lei, din care 55.000 lei contribuția finanțatorului (PMB/CLMB-DGASMB) și 6.150 lei – contribuția proprie a beneficiarului (ARAS).

Pentru mai multe informații, urmăriți: https://Facebook.com/ARASRomania/ResponsabilitatePentruSanatate | www.arasnet.ro.

Proiect realizat cu sprijin de la bugetul local al Municipiului București. Conţinutul acestui proiect este în responsabilitatea exclusivă a partenerilor proiectului și în nici un mod nu se poate considera că reflectă punctele de vedere ale Municipiului București.

Coalition PLUS își lansează campania împotriva luptei antidrog

Cu ocazia celei de-a XXII-a Conferințe Internaționale SIDA (AIDS 2018), care reunește la Amsterdam, în 23-27 iulie 2018, 18.000 de participanți (oameni de știință, activiști, lideri politici), Coalition PLUS, alianță a peste 100 de organizații anti-SIDA din peste 40 de țări, printre care și ARAS din România, își lansează Campania Spuneți “nu” luptei antidrog! Aceasta reprezintă o replică parodică la adresa celebrei campanii americane Spuneți “nu” drogurilor! din anii ‘80.

Într-adevăr, acum 32 de ani, în Statele Unite, Prima Doamnă Nancy Reagan [1] spunea ”Nu drogurilor!” într-o campanie care se pretindea educativă. În realitate foarte moralizatoare și stigmatizantă, această campanie a avut ca unic efect doar accentuarea unui război extrem de costisitor, ucigător și ineficient împotriva drogurilor în lume.

Astăzi, noi, Coaliția PLUS, spunem ”nu luptei antidrog”. Cerem o schimbare în profunzime a paradigmei mondiale cu privire la droguri. Dorim o politică a drogurilor pragmatică, fondată pe dovezi științifice și care să privilegieze sănătatea consumatorilor de droguri, în locul reprimării oarbe și contraproductive a acestora.

Lupta antidrog: cel mai bun aliat al epidemiilor de HIV și hepatite virale

Nereușind să reducă nici consumul, nici traficul, războiul antidrog a dus la o adevărată catastrofă medicală. A avut ca efect discriminarea și, mai grav, incriminarea consumatorilor de droguri, ceea ce îi precarizează, îi marginalizează și le îngrădește accesul la sănătate și la instrumentele de prevenire. 80% dintre studiile științifice conchid că incriminarea persoanelor consumatoare de droguri agravează epidemiile de HIV și hepatită C [2].

 • Mai mult de 1 consumator de droguri injectabile din 5 din lume este infectat cu HIV și peste jumătate – cu virusul hepatitei C (VHC) [3]
 • Mai mult de 1 nouă infectare cu HIV din 10 în lume afectează o persoană consumatoare de droguri [4]
 • Numărul de noi infecții cu HIV din lume a crescut cu 33% în rândul consumatorilor de droguri între 2011 și 2015 [5]. Acesta explodează în special în Europa de Est și în Asia Centrală, precum și în Magreb și în Africa de Vest și de Centru.
 • Persoanele consumatoare de droguri au mai puțin acces la antiretrovirale decât ceilalți [6]. În Rusia, ele nu reprezintă decât 25% din totalul persoanelo aflate în tratament, cu toate că reprezintă 67% dintre persoanele care trăiesc cu  În Asia, doar 18% dintre persoanele consumatoare de substanțe erau în tratament în 2013 [7].

 

”În anii ‘90, războiul antidrog era să mă ucidă și exact din cauza acestei politici am fost infectat cu VHC și cu HIV, mărturisește Luis Mendão, Președinte al asociației portugheze GAT și administrator al Coaliției PLUS. Împreună cu camarazii mei seropozitivi și cu susținătorii noștri, am obținut încetarea acestei inepții în țara noastră. Dorim o politică a drogurilor bazată pe cunoaștere științifică, respectarea drepturilor omului și participare comunitară!”

Schimbare de paradigmă: prioritate pentru programele de reducere a riscurilor (harm reduction)

La nivel mondial, doar 8% dintre persoanele care consumă substanțe psihoactive și care ar avea nevoie de instrumente de reducere a riscurilor au cu adevărat și pe deplin acces la acestea [8]. În 2016, doar 90 de țări de pe glob dispuneau de un program de schimb de seringi și numai 80 — de un program de acces la tratamentele de substituție la opiacee [9].

Totuși, instrumentele de reducere a riscurilor și-au dovedit eficiența în raport cu riscul de infectare cu HIV și cu hepatite virale: punerea la dispoziție a materialului steril de injectare (seringi și ace, filtre, foițe, pipe etc.), asistare la injectare, săli de injectare cu risc scăzut etc.

Este în special cazul Portugaliei, unde investițiile masive în reducerea riscurilor au permis, începând cu anii 2000, frînarea drastică a dinamicii epidemiei de SIDA: în 2013, doar 7% noi infecții afectau consumatorii de droguri, în timp ce, cu 13 ani înainte, acestea se ridicau la 52% [10].

La polul opus, în Republica Maurițiu numărul cazurilor noi de infecție cu HIV în rândul persoanelor consumatoare de droguri a crescut cu 20% în 2015, la un an după ce programele de reducere a riscurilor au fost destructurate de Ministrul Sănătății [11]. O situație denunțată cu fermitate de PILS, asociație [locală] membră a Coaliției PLUS.

Surse :

[1] https://www.youtube.com/watch?v=lQXgVM30mIY

[2] « HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review, DeBeck », Kora et al., The Lancet HIV , Volume 4 , Issue 8 , e357 – e374

[3] « Global prevalence of injecting drug use and sociodemographic characteristics and prevalence of HIV, HBV, and HCV in people who inject drugs: a multistage systematic review », Degenhardt, L. et al. (2017), The Lancet, Volume 5, (No. 12, e1192-e1207).

[4] Idem

[5] Idem

[6] « HIV prevention, treatment and care services for people who inject drugs : a systematic review of global, regional and national coverage », Mathers BM, Degenhardt L, Ali H, et al., The Lancet, 2010 ; 375(9719) : 1014-1028

[7] « Antiretroviral HIV treatment and care for injecting drug users: an evidence-based overview », F. and Kazatchkine M.D., International Journal of Drug Policy 18, 2007.

[8] « HIV and the criminalisation of drug use among people who inject drugs: a systematic review », DeBeck, Kora et al., The Lancet HIV, Volume 4 , Issue 8 , e357 – e374

[9] « The Global State of Harm Reduction », Harm Reduction International, 2016

[10] « Drug Policy in Portugal », Open Society Foundations, 2011, et « Relatorio Annual 2013: a stiuaçao do Pais em Matéria de Drogas e Toxicodependência », SICAD, 2014.

[11] « Rapport d’activité 2017 », Coalition PLUS

Pliant în limba franceză: Flyer JUST SAY NO-FR

Text cu logo: CP C PLUS IAC 2018

COMUNICAT DE PRESA, 23 iulie 2018

CONTINUITATEA PROGRAMELOR DE PREVENIRE HIV ÎN RÂNDUL CONSUMATORILOR DE DROGURI – PREZENT, PERSPECTIVE, URGENȚĂ

ARAS – Asociația Română Anti-SIDA — a asigurat în ultimii 18 ani servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri pentru populația din București, în acord cu recomandările UNAIDS și OMS și în limitele fondurilor disponibile. În tot acest timp, am atras atenția instituțiilor publice că, pentru ca aceste servicii să fie constante și eficiente, ele trebuie incluse în programele de sănătate publică atât la nivel central cât și la nivel local, dar și în bugetele aferente acestora.

În acest sens, am avut onoarea și bucuria de a fi parteneri cu DGASMB – Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București – încă din 2013, într-un proiect finanțat de Primăria Capitalei. Acest proiect, aflat în derulare și acum, se adresează persoanelor vulnerabile din capitală, nu doar consumatorilor de droguri, dar nu poate acoperi nevoile complexe ale numărului mare de oameni aflați în situație de vulnerabilitate față de infecția cu HIV/SIDA, hepatite, TBC.

În prezent, ARAS desfășoară activități de reducere a riscurilor (testare și consiliere, referire și acompaniere, asistență socială), dar nu mai are posibilitatea de a oferi materiale de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (seringi sterile) decât pentru o perioadă scurtă.

În cadrul unor întâlniri recente cu autoritățile locale și centrale, am luat la cunoștință că atât Agenția Națională Antidrog, cât și Ministerul Sănătății sunt gata să pună în aplicare legislația în vigoare referitoare la prevenirea HIV/SIDA (Programul național de prevenire și asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, respectiv Programul Național HIV/SIDA), iar Primăria Generală și Primăriile de sector vor elabora și pune în aplicare programe speciale, cu ajutorul ANA.

Aceste promisiuni reprezintă asumarea responsabilității pentru sănătatea populației, inclusiv pentru prevenirea bolilor transmisibile, responsabilitate stipulată deja în reglementări și strategii. Un răspuns unitar al tuturor instituțiilor responsabile are șansa de a conduce la îndeplinirea dezideratului internațional: ”Zero noi infecții, zero discriminare, zero decese din cauza SIDA”.

Ca reprezentanți ai societății civile, ne arătăm în continuare disponibilitatea de colaborare cu/de a fi contractați de orice instituție interesată (Ministerul Sănătății, ANA, primării de sector etc.) pentru a derula astfel de activități de prevenire adresate persoanelor care se află în situații cu risc mare de infectare cu HIV/hepatite/TBC.

Maria Georgescu
Director executiv, ARAS
Asociația Română Anti-SIDA
Membră a Coaliției PLUS

ARAS Comunicat presa 23 iul 2018

Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente

Proiectul “Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” urmărește o abordare integrată de acțiuni care să ajute la creșterea gradului de participare voluntară și informată a populației largi, dar și a persoanelor din grupurile țintă vulnerabile la procesul de screening pentru depistarea tuberculozei, inclusiv a tuberculozei latente, prin implementarea pe parcursul a celor cinci ani a activităților de informare, educare și conștientizare față de consecințele negative induse de stigmatizarea persoanelor afectate de TB, inclusiv TB latentă.

Astfel, proiectul dezvoltă direcții de intervenție cu impact la nivel național prin informarea, educarea, conștientizarea și comunicarea adaptată la individ, grup și/sau comunitate, punând  accent pe grupurile vulnerabile, în condițiile în care accesul la serviciile de sănătate depinde de gradul de adresabilitate a populației largi și în special a populației aparținând grupurilor vulnerabile (populație săracă, utilizatori de droguri injectabile, persoane infectate HIV, populație din penitenciare etc.) și de gradul de conștientizare a propriilor nevoi legate de sănătate și de drepturile la servicii de sănătate.

Proiectul este cofinanțat de Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este implementat de Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” în parteneriat cu ARAS, CPSS, RAA, UNOPA, ASPTMR și Samusocial, in perioada martie 2018-februarie 2023.

În cadrul proiectului, ARAS va facilita participarea la screening TB în unități mobile pentru 5.500 de persoane vulnerabile din București și Ilfov, precum și acompanierea la servicii de tratament pentru persoanele diagnosticate pozitiv.

Informații despre proiect și partenerii implicați: prezentare proiect POCU TB Nasta .

26 iunie: ”SPRIJIN, NU PEDEPSE”. Campanie mondială de sprijin pentru persoanele afectate de consumul de droguri

 

Rețeaua Română de Reducere a Riscurilor (RHRN), Alianța pentru Lupta împotriva Alcoolismului și Toxicomaniilor (ALIAT), Asociația Română Anti-SIDA (ARAS) și Fundația PARADA vă așteaptă, în perioada 27-29 iunie, la Zilele Porților Deschise.

Reprezentanții presei și toți cei interesați de programe de prevenire, de reducerea riscurilor, dar și de politici raționale, umane, bazate pe dovezi științifice privind consumul de substanțe sunt invitați să ia parte la eveniment.

Într-un moment mai critic decît oricînd, de epuizare a resurselor private — moment care revine ciclic în peisajul sărac al serviciilor dedicate consumatorilor de substanțe din România –, ARAS, alături de ceilalți parteneri ai campaniei, vă oferă posibilitatea de a ne urmări direct munca, nevoile beneficiarilor, de a măsura la fața locului urgența continuării, extinderii și asumării guvernamentale a programelor de acest tip și de a ne susține cauza.

ZILELE (ȘI NOPȚILE) PORȚILOR DESCHISE ARAS

27–28 IUNIE 2018

ARAS Arena – Prezentarea serviciilor Centrului de reducere a  riscurilor și tratament substitutiv: 27 și 28 iunie, orele 13,00-15,00. Adresa: Str. Grozovici, nr. 1 (în incinta Institutului Național de Boli Infecțioase ”Prof. Dr. Matei Balș”) | tel.: 021.318.61.98

ARAS Titan – Prezentarea serviciilor Centrului de asistență comunitară și reducere a riscurilor: 27 și 28 iunie, orele 10,00-15,00.

Adresa: Bdul 1 Decembrie 1918, nr. 9J, sector 3, București | tel: 0.800.800.033 (număr verde – gratuit în orice rețea)

Echipa de teren ARAS – Însoțirea echipei mobile. Tel.: 0740.085.980 | 0751.111.017:

 • 27 iunie, ora 22,00, plecare din parcarea hotelului « Horoscop », Piața Unirii
 • 27 iunie, ora 23,00, plecare din Gara de Nord, Coloane
 • 28 iunie, ora 23,30, plecare din Str. Lizeanu, magazinul Mega Image (intrarea spre pasaj Obor, în direcția Mihai Bravu)

Programul complet al campaniei și detalii despre orarul de vizitare a celorlalți parteneri se regăsesc pe FB-ul evenimentului: https://www.facebook.com/events/179830952686479/

Vă așteptăm