SIDA HELPLINE 0800 800 033

LIVE (RO) 2 – EST

Live(RO)2 - EST

„Program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-Est și Sud-Est – LIVE(RO) 2 – EST” POCU/755/4/9/136209”

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9.

Implementarea activităților este asigurată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA – ARAS și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic şi direcţionare către tratament al pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatitice B/D şi C din regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Est, respectiv din judeţele Bacău (BC), Botoşani (BT), Iaşi (IS), Neamţ (NȚ), Suceava (SV), Vaslui (VS), Brăila (BR), Buzău (BZ), Constanţa (CT), Galaţi (GL), Tulcea (TL) şi Vrancea (VN).

Activitatea de screening va fi asigurată prin cabinete de medicină de familie, timp de 6 luni, în câte un județ din fiecare regiune, conform calendarului estimativ pentru activitățile de screening.

Grupul-ţință al proiectului este constituit din 120.000 de persoane adulte (dintre care 72.000 de persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 de persoane din zona rurală).

Rezultate așteptate: 120.000 de persoane vor beneficia de programe de screening pentru virusurile hepatitice B/D si C.

ARAS asigură identificarea și raportarea persoanelor din grupul-țintă, implicarea cabinetelor de medicină de familie în activitatea de screening și acompanierea pacienților pozitivi către centrele de prevenire dezvoltate în cadrul proiectului.

Bugetul total al proiectului este de 52,397,520.56 lei.

Sextra

Obiective

 • Cercetarea care vizează identificarea factorilor determinanți ai HIV și a nevoilor de sănătate sexuală ale lucrătorilor sexuali bărbați, femei trans, bărbați trans și care își oferă serviciile pe internet

Activitati

 • Interviuri

Finantatori

• AnRS Franța prin Coaliția Plus • GAT Portugalia, PILS, Rezo, Kimirina, ALCS.

Saptamana internationala a testarii 2020

Ne-am obișnuit cu edițiile tradiționale ale Săptămânii europene a testării HIV, care s-a transformat ulterior în testări rapide de depistare HIV/hepatite. ARAS s-a asociat în 2013 la această mișcare europeană, încă de lansarea campaniilor europene.

În 2020, Coalition PLUS, rețea francofonă de organizații pentru prevenirea HIV/hepatitelor și de drepturile omului, răspândite pe toate continentele, a avut inițiativa creării unei Săptămâni internaționale a testării pentru HIV, hepatită B și C, alte infecții cu transmitere sexuală și chiar SARS-CoV-2, care să implice toate organizațiile sale membre — printre care se numără și ARAS — și partenerii în promovarea testării!

Pentru ca accesul la testare să devină o realitate pentru toți, Coalition PLUS și organizațiile membre sau partenere își propun acțiuni adaptate la contextele sanitare naționale din toate colțurile lumii.

Astfel, în țările în care acest lucru este posibil, asociațiile membre ale Coaliției au prevăzut campanii de testare comunitară, în centre sau în afara acestora, în deplină confidențialitate și siguranță, mulțumită înzestrării cu echipamentele de protecție necesare, asigurate în special printr-un fond de urgență (de care beneficiază și ARAS pentru programele sale curente).

În țări în care, dimpotrivă, restricțiile sau precauțiile de deplasare și de interacțiune rămân în vigoare, au fost adoptate alte soluții, precum autotestarea pentru HIV.

Este și cazul ARAS, care, anul acesta, cu sprijinul financiar al Coalition PLUS, a ales să desfășoare o campanie națională online de informare a publicului despre importanța cunoașterii timpurii a diagnosticului HIV și de autotestare pentru HIV la domiciliu, o necesitate tot mai acută, dat fiind și noul context COVID-19.

De asemenea, aceasta este însoțită de o campanie de advocacy, prin care autoritățile române răspunzătoare sunt mobilizate să recunoască valoarea programelor de testare comunitară pentru sănătate și să înlesnească accesul la acestea.

Campania ARAS se derulează pe canalele:

——————–

Urmăriți în filmul alăturat o pledoarie pentru diagnosticul timpuriu și testarea demedicalizată, în argumentația Dr. Mehdi KARKOURI, Consiliul de Administrație al Coalition PLUS, președinte ALCS, Maroc:

Câteva idei-cheie ale Săptămânii internaționale a testării 2020:

 •  

2.

3.

4.

Și Manifestul membrilor și partenerilor Coalition PLUS, lansat cu aceeași ocazie :

”Noi, activiștii din asociațiile reunite în cadrul Coalition PLUS, solicităm :

 • Recunoașterea și integrarea testării comunitare în politicile de sănătate publică
 • Accesul real la instrumente de prevenire și testare, peste tot în lume
 • O recomandare OMS cu privire la aplicarea autotestului pentru hepatită C (VHC)
 • O ofertă de testare accesibilă tuturor: HIV, VHC, alte infecții cu transmitere sexuală, cancer (de col uterin și anal (etc.)
 • O luptă activă împotriva discriminărilor și stigmatizărilor, care împiedică persoanele vulnerabile să acceadă la îngrijiri
 • Implicarea activiștilor din societatea civilă în politicile de testare pentru SARS-CoV-2”

PreP

Cercetare care își propune pe lângă testarea unei intervenții față în față pacient-terapeut și a unei aplicații mobile, ambele menite să crească aderența persoanelor care iau PrEP și dezvoltarea unui protocol național de oferire a tratamentului PrEP. 

Proiectul se adresează bărbaților gay, bisexuali și altor bărbați care fac sex cu bărbați și se desfășoară în București și Cluj-Napoca în parteneriat cu INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. 

În prima fază a proiectului (Sept. 2020 – Iul. 2022) 30 de persoane vor primi PrEP pentru 6 luni, iar dacă aceasta este de succes va urma F2 care va include alte 120 de persoane. 

Finanțatori

National Institute for Health, SUA 

Rutgers University, Yale University, INBI Prof. Dr. Matei Balș și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. 

Gilead

Își propune să mențină răspunsul la transmiterea HIV intravenoasă și sexuală în rândul PWID (ENG. people who inject drug)  și de la PWID la partenerii lor sexuali din București prin realizarea următorului obiectiv:  Identificarea a 1.000 PWID * în București cu un pachet esențial de servicii de prevenire a HIV printr-un drop-in-center pe o perioadă de un an.   Aceasta reprezintă 10% din cei 10.000 de PWID estimate care trăiesc în capitală.

Furnizarea de informații și educație cu privire la căile de transmitere a HIV, diagnosticul, beneficiile depistării precoce și legătura cu îngrijirea, reducerea riscului de expunere prin discutarea riscurilor individuale și oportunități / planuri de reducere a acestor riscuri, modul de evitare a transmiterii HIV către alții, prin sesiuni individuale .  

Schimbul de ace și seringi și distribuția prezervativului

Testarea și consilierea HIV

Recomandare și / sau însoțire * la servicii sociale și / sau medicale specializate 

10% din numărul estimat de PWID în capitală atins cu prevenirea HIV; 

10% din numărul estimat de PWID din capitală au acces la produse de prevenire (seringi sterile, tampoane sterile cu alcool și prezervative); 

20% din PWID atins de ARAS în cadrul proiectului sunt testați și consiliați pentru HIV și cunosc statutul lor; 

cel puțin 30% din PWID atins de ARAS în cadrul proiectului sunt direcționați și / sau însoțiți la servicii sociale și / sau medicale specializate

Gilead

COMUNICA

Obiective

 • Cercetare care își propune să dezvolte deprinderi sănătoase privind comportamentele sexuale a bărbaților gay, bisexuali și alți bărbați care fac sex cu bărbați din Romania. Proiectul testează o metoda de consiliere online în care comunicarea dintre client și psihoterapeut se realizează prin text, folosind o aplicație mobilă. 

În cadrul acestui proiect ARAS asigură consilierea și testarea participanților la momentul includerii în studiu și la un an după. Participanții se pot testa la domiciliu pentru HIV și Sifilis folosind metoda self-testing dar și pentru Gonoree și Chlamydia (oral, anal și uretral) prin metoda self-sampling. Testele de Gonoree și Chlamydia sunt trimise pentru procesare și testare în Marea Britanie.  

Activități

 • Testarea este însoțită de consiliere ce se realizează telefonic, iar kitul de testare este trimis prin curier rapid.     

Finanțatori

National Institute for Health, SUA  

Rutgers University, Yale University și Asociția Eu sunt! Tu? 

Checkpoint

Primul centru de testare comunitară din România care se adresează exclusiv bărbaților care fac sex cu bărbați și femeilor trans (și până în decembrie 2020 singurul).  

Testarea pentru HIV, în România, încă poate fi un proces dificil, discriminatoriu și neprietenos cu cel care o solicită, mai ales dacă acesta este membru al comunității LGBTQI+. În acest context, ne-am dorit să creăm un centru unde testarea să fie și despre informare, empatie, înțelegere și respect, nu doar despre sânge, ace și frica de ace. 

În cadrul centrului pe lângă testare HIV, se realizează testare pentru Sifilis, Hepatită B și C, toate gratuit, anonim, confidențial și cu rezultatul pe loc.  

Serviciile Checkpoint ARAS nu se rezumă doar la testare. Consilierii noștri asigură partea de informare și consiliere pentru fiecare persoană care accesează serviciile centrului. Însă nu este suficient să vorbim despre un comportament sexual sănătos, trebuie să îl și punem în practică, motiv pentru care la Checkpoint oferim gratuit prezervative și lubrifiant, pentru toți cei care au nevoie.

Cascade comunitare

Măsurarea și îmbunătățirea impactului contribuției comunității/asociațiilor și persoanelor afectate (populații cheie) în facilitarea accesului la serviciile medicale și menținerea în sistemul de îngrijire a populațiilor cheie testate pozitiv de către actorii comunitari în trei contexte epidemiologice și socio-economice (Mali, Maroc, România).​

Realizarea și diseminarea unei evaluări a activităților asociațiilor partenere și a rolului actorilor comunitari în cadrul continuumului de îngrijire.​

Pentru a face recomandări privind accesul la și menținerea în sistemul de îngrijiri medicale după un screening la nivel comunitar​

Îmbunătățirea mecanismelor de monitorizare și evaluare (M/E) a “cascadei comunitare” în colaborare cu toți actorii interesați.​

Focus grupuri, interviuri, prezentari organizatii​

Intâlnire cu actorii din sistemul de sănătate din țările respective și cu alți parteneri, în special cu structurile care își direcționează intervenția în funcție de gen, pentru a-i implica în derularea proiectului.​

Conștientizarea reprezentanților AC din fiecare centru al celor 3 asociații cu privire la M/E și, mai precis, la procesul de evaluare​

Evaluarea tuturor instrumentelor de M/E disponibile în structuri​

Îmbunătățirea instrumentelor de colectare a datelor cu o abordare bazată pe gen și implementarea unui proces de evaluare în asociații​

Formarea actorilor comunitari în ceea ce privește instrumentele ​

Expertise France/Initiative 5%​

CP, ALCS, ARAS, ARCAD-SIDA

LIVE (RO) 2 – SUD

LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, Cod SMIS: 136208

Institutul Clinic Fundeni, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat cu Asociația Română Anti-SIDA – ARAS, începând cu data de 11.08.2020, proiectul cu titlul „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C”, SMIS: 136208, în baza contractului de finanțare POCU/755/4/9/136208.

Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9.

Proiectul va fi implementat pe o durată de maxim 41 de luni. Bugetul total al proiectului este de 52.430.887,78 lei, dintre care 51.695.072,29 lei finanțare nerambursabilă și 735.815,49 lei contribuție proprie, respectiv 2% din valoarea eligibilă aprobată.

Obiectivul general: furnizarea de servicii medicale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C din regiunile de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia, respectiv din judetele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) și Vâlcea (VL). Acest obiectiv general răspunde unei teme de interes național în domeniul sănătății, respectiv: Reducerea incidenței bolilor transmisibile prioritare: hepatite B și C și asigurarea accesului pacienților la tratamente antivirale.

Grupul tință al proiectului este constituit din 120.000 persoane beneficiare de programe de screening (dintre care 72.000 persoane aparținând grupurilor vulnerabile și 36.000 persoane din zona rurală), ce îndeplinesc cumulativ condițiile:

– au peste 18 ani;

– au domiciliul într-unul din județele Argeș (AG), Călărași (CL), Dâmbovița (DB), Giurgiu (GR), Ialomița (IL), Prahova (PH), Teleorman (TR), Dolj (DJ), Gorj (GJ), Mehedinți (MH), Olt (OT) sau Vâlcea (VL) integrate regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia;

– nu sunt persoane gravide și/ sau persoane lipsite de libertate.

Bugetul total al proiectului este de 52.430.887,78 lei, dintre care 51.695.072,29 lei finanțare nerambursabilă și 735.815,49 lei contribuție proprie, respectiv 2% din valoarea eligibilă aprobată.

„LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C” reprezintă faza a doua a proiectului „LIVE(RO) 1 – Formarea personalului medical din România pentru screeningul populațional al infecțiilor cronice cu virusuri hepatitice B/C/D”, proiect implementat, de asemeni, de Institutul Clinic Fundeni, prin care au fost instruiți 349 de medici de familie, specialiști în furnizarea de servicii medicale în domeniul prevenirii, depistării precoce, diagnosticului și tratamentului hepatitelor virale.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Comunicatul de presă, aici: Anunt lansare proiect LIVERO 2

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4 – Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.4 Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice
Titlul proiectului:
Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE
Contract nr. POCU/436/4/4/127608 (Cod SMIS 2014+: 127608)

Servicii integrate și soluții holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE

Durata de implementare: 30 de luni (23 august 2019 – 22 ianuarie 2022)

Scopul proiectului constă în reducerea nivelului de dependență și a gradului de vulnerabilitate în rândul populației vârstnice prin asigurarea în rândul acestei categorii de persoane a unor măsuri integrate de sprijin precum și furnizarea de servicii socio-medicale.

Implementarea proiectului este asigurată de Asociația Română Anti-SIDA, în parteneriat cu Asociația RĂMÂI ACASĂ, filiala Maramureș.

Obiective specifice:

Creșterea nivelului de incluziune socială la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin dezvoltarea unei unități de îngrijire bătrâni la domicliu și investiția în dezvoltarea competențelor și abilităților în rândul persoanelor care asigură aceste servicii.

Reducerea numărului de persoane vulnerabile la nivelul Regiunii Nord-Vest, prin furnizarea de către cei doi parteneri a unor servicii socio-medicale integrate pentru un număr de 161 vârstnici din Baia Mare.

Grup-țintă:

161 de persoane vârstnice aflate în situații de dependență și/sau risc de excluziune socială.

Activități și rezultate:

Implementarea proiectului Servicii integrate și solutii holistice pentru nevoile bunicilor comunității – HOME CARE va contribui la soluționarea problemelor cu care se confruntă persoanele vârstnice prin acțiunile planificate de către cei doi parteneri, care vizează:

a) dezvoltarea unei unități de îngrijire la domiciliu și dotarea acesteia cu un minim de echipamente necesare, suplimentar celor puse deja la dispozitie de cei doi parteneri, în locatia unității din Baia Mare;

b) evaluarea socio-medicală a unui număr de cel puțin 161 vârstnici din Baia Mare aflați în situații de excluziune socială, vulnerabilitate determinată de boală, invaliditate, sărăcie etc;

c) furnizarea de servicii integrate, socio-medicale, pentru cel puțin 161 de vârstnici care vor fi beneficiari direcți ai proiectului prin intermediul unei echipe multi-disciplinare de specialiști, precum: îngrijitori, asistenți sociali, asistenți medicali, medic, psiholog, kinetoterapeut etc.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman. Valoarea totală a proiectului 2.725.134,11 lei din care cofinantare UE 2.316.364,01 lei.

Persoana de contact: Liana Velica – manager proiect
Email: liana.velica@arasnet.ro

Anunț lansare proiect, aici: Anunt lansare proiect Home Care POCU .