SIDA HELPLINE 0800 800 033

CENTRUL DE REDUCERE A RISCURILOR ARAS ARENA

Serviciul ARAS ARENA a fost înființat în anul 2007 și este primul parteneriat public – privat care vizează tratamentele substitutive și serviciile conexe pentru persoanele dependente de droguri injectabile. Parteneriatul a fost încheiat între  Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof.D. Matei Balș”  și ARAS. Centrul ARAS ARENA  se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile, în special persoanelor dependente de opiacee, persoanelor care consumă droguri injectabile, care practică sexul comercial și care pot fi infectate cu HIV/SIDA,VHB, VHC, ITS uri, TBC.

Echipa ARAS ARENA este formată din 13 profesioniști:

  • 1 coordonator,
  • 2 medici,
  • 2 asistenți sociali,
  • 5 asistenți medicali,
  • 1 lucrător social,
  • 1 psiholog,
  • 2 receptioneri;

ARAS Arena are ca scop pricipal în activitatea sa asigurarea schemelor de tratament substitutiv pentru persoanele dependente de opiacee. Aceste persoane devin beneficiari care primesc testări împotriva virusurilor descrise mai sus, dar pot primi și servicii complementare precum referire, acompaniere pentru înregistrarea lor în evidențele autorităților sau consiliere și terapie.

Conform Raportului Agenției Naționale Antidrog în România (A.N.A.), în 2017, numărul estimat de consumatori problematici de opioide, la nivel național era de 20.288 (95% CI: 10084-36907), rata fiind 1,6⁵⁹ (95% CI: 0,8 – 2,9) consumatori problematici de opioide la 1000 de locuitori din România. Datele privind consumatorii problematici de opiacee sunt actualizate într-un interval de timp mai mare din cauza problemelor legate de trasabilitatea consumatorilor, refuzul familiei sau al aparținătorilor sau problemele legale pe care aceștia le au.

La nivel național, prin strategia sa de combatere și prevenire a consumului de droguri, România are nouă centre active / funcționale de tratament substitutiv – toate localizate în București. 

Dintre aceste nouă centre, cinci sunt dezvoltate de organizații non-profit, Centrul ARAS ARENA fiind primul serviciu de acest fel  și singurul care are aproximativ 400 de pacienți.

Din cei aproximativ 400 de pacienți, 300 de sunt cu plată și 100 beneficiază de gratuitatea tratamentului pe baza unor criterii clar stabilite. Beneficiarii care doresc să fie trecuți pe lista de asteptare pentru tratamentul gratuit cu metadonă trebuie să îndeplinească următoarele criterii:  să aibă o confirmare a unei afecțiuni cronice și să existe un loc eliberat de un pacient anterior. Un loc se eliberează în trei cazuri posibile: decesul unui pacient aflat în tratament, privarea de libertate a unui beneficiar aflat în tratament sau imigrarea/relocarea pacientulu în afara țării.

Pentru programele cu plată, ARAS ARENA pune la dispoziția pacienților 3 tipuri de astfel de programe: lunar, zi de zi si lunar premium. Specialiștii ARAS ARENA pot oferi detalii pentru fiecare abonament și pentru informații suplimentare, apelați numărul de mobil.

Servicii furnizate : tratament substitutiv cu metadonă, testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; tratament sub directă observație ( pentru TBC, tratament psihiatric), consiliere psihologică, asistență socială, suport în integrarea socială și profesională, vaccinare și distribuire prezervative și consumabile medicale.