SIDA HELPLINE 0800 800 033

Serviciul ARDOR

Serviciul ARDOR a fost înfiinţat în anul 2016 și se adresează persoanelor din grupuri vulnerabile foşti consumatori de droguri injectabile, familii la risc de excludere socială, persoane care practică sexul comercial, persoane afectate de HIV/SIDA, VHB, VHC, TBC precum și populației generale.

Resurse umane  – în cadrul ARAS ARDOR activează 2 profesioniști după cum urmează:

1 mediator sanitar,
1 asistent social;

Servicii furnizate: consiliere și testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medico sociale; consiliere psihologică asistență socială, sprijin pentru obținerea actelor de identitate și a actelor necesare intrării în tratament și obținerii drepturilor sociale (HIV/ VHB și VHC/ TBC/ dependență de opiacee), suport în integrarea socială și profesională distribuire materiale de igienă și articole de vestimentație.