SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAS TITAN ARAS

ARAS Titan, înființat în anul 2008, este serviciu social licențiat în baza legii 197/2012 de către MMJS și se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile, persoane care consumă droguri, persoane care practică sexul comercial, persoane care sunt afectate de HIV/SIDA, hepatite virale B ș i C (VHB ș i VHC), TBC, precum și populației generale.

Resurse umane: 8 profesioniști împărțiți în următoarele categorii: 4 lucrători sociali, 1 psiholog, 1 asistent social, 1 asistent medical, 1 medic;

Servicii furnizate: schimb de seringi; testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; consiliere psihologică, asistență socială și orientare vocațională, suport în integrarea socială și profesională, distribuire materiale de igienă și articole de vestimentație.