SIDA HELPLINE 0800 800 033

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ ARAS TITAN

ARAS TITAN a fost înființat în anul 2008 și este un serviciu social licențiat în baza legii 197/2012 de către MMJS. Serviciile ARAS TITAN se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile, persoanelor care consumă droguri, persoanelor care practică sexul comercial, persoanelor care sunt afectate de HIV/SIDA sau cu hepatite virale B și C (VHB și VHC), TBC precum și populației generale. 

Resurse umane – în cadrul ARAS TITAN activează 10 profesioniști împărțiți în următoarele categorii: 

  • 3 lucrători sociali,
  • 1 psiholog,
  • 2 asistenți sociali,
  • 1 asistent medical,
  • 1 medic;
  • 1 voluntar
  • 1 personal administrativ

Servicii furnizate: schimb de seringi; testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC și sifilis; referiri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; consiliere psihologică, asistență socială și orientare vocațională, suport în integrarea socială și profesională.