SIDA HELPLINE 0800 800 033

CENTRUL COMUNITAR DE REDUCERE A RISCURILOR ARAS TITAN

A fost înființat în anul 2008 și este un serviciu social licențiat în baza legii 197/2012 de către MMJS. Serviciile ARAS TITAN se adresează persoanelor din grupurile vulnerabile, persoanelor care consumă droguri, persoanelor care practică sexul comercial, persoanelor care sunt afectate de HIV/SIDA sau cu hepatite virale B și C (VHB și VHC), TBC precum și populației generale. 

Servicii furnizate: schimb de seringi; testare rapidă pentru HIV, VHB, VHC și sifilis; referiri către servicii medicale specializate; asistență medicală primară; consiliere psihologică, asistență socială și orientare vocațională, suport în integrarea socială și profesională.