Unitatea mobilă ARAS

Unitatea mobilă ARAS a fost înființată în anul 2008 și funcționează ca serviciu licențiat în baza legii 197/2012 de către MMJS. Se adresează persoanelor care consumă droguri injectabile, care practică sexul comercial, persoane care sunt

afectate de HIV/SIDA, VHB și VHC ș i alte boli infecțioase.

Resurse umane: 4 profesioniști 3 lucrători sociali, 1 psiholog;

Servicii furnizate: schimb de seringi; referiri și acompanieri către servicii medicale specializate; informare și educare privind reducerea riscurilor de infectare cu HIV și alte infecții cu transmitere sexuală ( distribuire prezervative).